De voordelen van een erfenissprong minder erfbelasting en meer vrijheid