Privacy Statement

Uw privacy is belangrijk voor ons

Van Lanschot Kempen NV, Belgisch bijkantoor gelegen aan de Desguinlei 50 te 2018 Antwerpen (hierna te noemen: “Van Lanschot”), vindt de bescherming van de privacy erg belangrijk. We streven ernaar uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. In dit Privacy Statement informeren we u over de verwerking van uw persoonsgegevens. We hebben het hierna dus over gegevens van u als klant, toekomstige (potentiële) klant,  
borgsteller, contactpersoon in een bedrijf, enzovoort.   
 

Wat zijn persoonsgegevens? Wat bedoelen we met de verwerking ervan?  

Onder persoonsgegevens wordt iedere informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de “betrokkene” genoemd in de privacywetgeving) verstaan. Het kan dus gaan om gegevens zoals een geboortedatum, een naam, een adres, een telefoonnummer, een e-mailadres, een vingerafdruk, een bankrekeningnummer, een foto, maar ook inkomensgegevens.  
 
De verwerking van persoonsgegevens betekent onder meer het verzamelen, bewaren, gebruiken, meedelen, beheren en wijzigen van persoonsgegevens.  
 

Hoe leest u dit Privacy Statement?  

Deze privacyverklaring geeft u informatie over de manier waarop Van Lanschot, als verantwoordelijke voor de verwerking, met persoonsgegevens omgaat en over hoe u uw rechten kan uitoefenen.  
 
Wij raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen omdat ze betrekking heeft op uw rechten en wettelijke verplichtingen.  
 
Heeft u een specifieke vraag? Dan kan u eenvoudig onderstaande inhoudsopgave raadplegen. Staat uw vraag of onderwerp erbij? Dan kan u meteen doorklikken/doorgaan naar het onderdeel dat u verder wilt lezen. Heeft u hierna nog een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met uw private banker of één van uw andere privacy aanspreekpunten (zie gelijknamige rubriek). 

Op basis van onze bankdiscretieplicht, zullen we in principe nooit informatie over u meedelen aan derden, behalve wanneer u ons daartoe uitdrukkelijk de toestemming geeft of wij daartoe verplicht zijn door Belgische en/of internationale wetgeving, wanneer het optreden van een derde (o.a. SWIFT) vereist of nuttig is om onze doeleinden te realiseren, wanneer een wettig belang dit rechtvaardigt, of wanneer er sprake is van uitdrukkelijk bevel van een toezichthoudende overheid of van een gerechtelijke beslissing. De informatie kan ook, binnen de krijtlijnen van de wet, aan de vennootschappen van onze groep meegedeeld worden. 


Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel