1. Over Van Lanschot
  2. Duurzaamheid

Wat betekent duurzaam beleggen bij Van Lanschot?

Duurzaamheid
Een aanzienlijk deel van de beleggingen binnen ons core beleggingsconcept in vermogensbeheer is gericht op een positieve bijdrage aan milieu, mens en maatschappij en verantwoord bestuur. Met dit type beleggingen wordt gewerkt aan de versnelling naar een duurzame, leefbare wereld voor huidige en toekomstige generaties. 
Duurzaam & verantwoord - Floathing CTA - windmolen - desktop
Duurzaamheid

Een geschiedenis als de onze voorleggen, kan alleen maar bij een duurzaam beleid. 

Van 1737 naar 2037

Binnenkort vieren we ons driehonderjarig bestaan. Dergelijke eeuwenlange geschiedenis voorleggen, is slechts mogelijk doordat we al die tijd rekening hebben gehouden met mens, milieu en maatschappij in onze bedrijfsvoering. Ook in het beleggingsproces van ons core beleggingsconcept in vermogensbeheer hebben we bijzondere aandacht voor ecologische en sociale kenmerken:

  • Uitsluitingen: we beleggen niet in bedrijven die zich niet voldoende conformeren naar belangrijke internationale richtlijnen. Daarnaast mijden we tevens bedrijfsactiviteiten die wij als te schadelijk beoordelen voor mens, milieu en maatschappij, bijv.: wapens, tabak, steenkool…
  • ESG-integratie en best-in-class: wij houden doorheen heel het beleggingsproces rekening met ESG-factoren en alleen de 50% best scorende bedrijven binnen hun sector.
  • Actief aandeelhouderschap: we gaan in gesprek met het management van de bedrijven waarin we beleggen (engagement) om ESG-verbetertrajecten op te starten. Bovendien maken we gebruik van ons stemrecht. We rapporteren daar ook transparant over.
  • Pad richting netto-nuluitstoot in 2050: we beheren onze portefeuilles op een dusdanige manier dat zij op een pad richting netto-nuluitstoot van broeikasgassen (o.b.v. koolstofintensiteit) in 2050 zitten.
 

Externe rankings en benchmarks

We worden internationaal al lang erkend voor onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid in onze bedrijfsvoering. Ook recent nog, in het eerste kwartaal van 2023, werden we opgenomen in de AEX ESG-index. Van Lanschot Kempen behoort hiermee tot de 25 bedrijven die het hoogste scoren op milieu-, sociale en bestuurscriteria (ESG) van de 50 ondernemingen van de AEX®- en AMX®-indices. De ESG-beoordeling van bedrijven wordt verzorgd door Morningstar Sustainalytics, een wereldwijde leverancier van ESG-onderzoek, ratings en data.

Van Lanschot Kempen en de Europese duurzaamheidsregelgeving 


Aandacht voor klimaatverandering, de daaraan gekoppelde bredere gevolgen voor het milieu alsook het streven naar een solide sociale basis voor iedereen, treedt steeds meer naar de voorgrond. Om verdere voortgang te bespoedigen, heeft de EU een pakket aan wettelijke maatregelen ontplooit, waaronder de EU Taxonomie Verordening en de ‘Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector’ (de EU Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR). 

Ons beleid rond agrarische grondstoffen

Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn wij altijd bezorgd om de directe en indirecte impact van onze activiteiten op mens, milieu en maatschappij.

Wij willen via onze beleggingen geen negatieve impact uitoefenen, op directe noch indirecte wijze, op de prijs van landbouwgrondstoffen. De basis voedselvoorziening van kwetsbare bevolkingsgroepen mag immers niet in gevaar worden gebracht.

Daarom hebben wij besloten om, in ons core beleggingsconcept in vermogensbeheer, geen beleggingen te doen in beleggingsproducten met een link naar landbouwgrondstoffen (bijvoorbeeld ETFs op een brede commodities index).

Klik hier voor meer info

Zet ons aan het werk

Wij willen bijdragen aan uw succes. Vertel ons meer over uw drijfveren en ambities. Laat u verrassen door onze aanpak. Ook voor een second opinion.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel