Bankiers sinds 1737

Van Lanschot Bankiers is één van de oudste onafhankelijke private banken van Europa met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Persoonlijke aandacht en vakmanschap zijn al eeuwenlang belangrijke ingrediënten om een uitstekende service en meerwaarde te bieden aan onze klanten en daadwerkelijk een partner in alle levensfases te zijn.

Wij hebben een sterke lokale aanwezigheid, bestaande uit een netwerk van in totaal 36 kantoren en klantontvangstlocaties in België, Nederland en Zwitserland.


Corporate Informatie

Zoekt u informatie over onze bank, zoals persberichten, financiële resultaten, verantwoord ondernemen of werken bij Van Lanschot?

Corporate website

1737 - De oprichting van Van Lanschot Bankiers

Op 22 juli 1737 boekte Cornelis van Lanschot zijn eerste inkopen voor zijn handel in koloniale waren in zijn ‘Ontfangboek’. Hiermee begint de officiële geschiedenis van F. van Lanschot Bankiers N.V.
 ​
Vanaf de oorsprong in 1737 tot het overlijden van  Jan Cees van Lanschot in 1991 is altijd een familielid bestuursvoorzitter van de bank geweest. Van Lanschot is sinds 1999 genoteerd aan de Euronext Amsterdam.
Zo wilde ze een verbetering van de toegang tot de kapitaalmarkt en vergroting van de naamsbekendheid bereiken. Daarnaast wilde Van Lanschot door verbreding van de aandeelhoudersbasis haar zelfstandige en onafhankelijke positie benadrukken.

De beursgang vormde tevens het sluitstuk van de verandering van de aandeelhoudersstructuur die in 1994 plaatsvond.

1784 - De eerste effectennota

In het boek over de geschiedenis van de firma F. van Lanschot uit 1937 staat het volgende vermeld over de eerste effecten die Godefridus van Lanschot kocht: "De eerste, bewaard gebleven, effectennota dateert van 21 april 1784 en betreft den aankoop van drie obligaties, 'yeder groot een duysent guldens, ten laste de

kroon Sweeden in Dato 1 December 1783 alle in Blanko ten comptoire Hope Comp.' 'Zweedsche, Deensche, Brunswijksche, Kyzerlyke, Russische' en voorts de in die jaren geliefde stukken op Amerikaansche (Westindische) Plantages en op de Deensche Westindische eilanden kwamen vrij regelmatig voor."

1787 - Het wapen van de familie en de firma Van Lanschot

Het wapen werd in de zeventiende eeuw al gebruikt door de familie Van Lanschot. Het wordt nog steeds gevoerd door Van Lanschot Bankiers. Op een zilver en groen dekkleed zijn drie groene bomen afgebeeld. Voor de middelste boom staat een rode burcht. De burcht kan ontleend zijn aan het wapen van de familie Van Buerstede.

De wapenspreuk luidt: 'Exaltabor in terra'. Het geslacht Van Lanschot kwam vanaf de vijftiende eeuw in Zundert voor. De naam is afgeleid van een langwerpig stuk land of 'lang schot', gelegen bij Achtmaal onder Zundert.

1819 - Het Lanschotje

Na de vereniging met België en het uitroepen van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815 moest een nieuwe regeling tot stand komen van het muntwezen. De geplande omvangrijke aanmunting liet op zich wachten. Hierdoor was er vanaf 1816 een tekort aan pasmunten. Er werd gezocht naar een tijdelijke oplossing door buiten de overheid om zelf pasmuntjes in omloop te brengen.

De Utrechtse kruidenier Bleijenstein kwam hier als eerste in ons land mee op de markt. Ook door firmant Franciscus van Lanschot zou dit pasmuntje in omloop zijn gebracht. De volksmond sprak generaties lang over het zogenaamde Lanschotje, hoewel het archief hier niets over meldt.

1991 - Van Lanschot België

Op 1 juli 1991 opende Van Lanschot in Antwerpen aan de Jan van Rijswijcklaan 4 zijn eerste vestiging op Belgisch grondgebied.
In 1995 werd ook een vestiging operationeel in Turnhout, in 1996 in Lanaken en in 1997 in Gent.

2007 - Van Lanschot neemt Kempen & Co over

Van Lanschot nam Kempen & Co over om de positie voor de doelgroepen vermogende particulieren, institutionele beleggers, ondernemingen en ondernemers verder te versterken.

Kempen & Co opereert met een grote mate van zelfstandigheid binnen Van Lanschot en de merknaam Kempen & Co blijft gehandhaafd. www.kempen.nl

2013 - Evi van Lanschot

Met het nieuwe concept Evi van Lanschot zet Van Lanschot de stap naar de starters op de vermogensmarkt. Evi heeft de ambitie geld te laten groeien. Zonder daarbij het behoud van het vermogen uit het oog te verliezen.
Want Evi doet aan vermogensopbouw op háár manier. Beleggen en sparen met de kennis van Van Lanschot Bankiers, maar dan online. Dat is Evi.

Beste bezoeker,
Om u beter van dienst te zijn, streven wij er steeds naar onze website te verbeteren. Daarom maakt www.vanlanschot.be gebruik van Google Analytics. Hiervoor worden cookies ingesteld op uw computer wanneer u een webpagina bezoekt (toelichting).