Zo wordt uw tweede verblijf in het buitenland voortaan belast

Isabelle De Wit
Wealth structuring | Estate Planner
  1. Blog
  2. Zo wordt uw tweede verblijf in het buitenland voortaan belast

Zo wordt uw tweede verblijf in het buitenland voortaan belast

Fiscaliteit
21 juni 2021
Vanaf aanslagjaar 2022 wordt vastgoed in het buitenland ook belast op basis van het kadastraal inkomen.

Woont u in België, maar heeft u een tweede verblijf in het buitenland? Vanaf aanslagjaar 2022 wordt dat net zoals uw vastgoed in België belast op basis van het kadastraal inkomen.

Hoeveel belastingen u op uw tweede verblijf betaalt, hing tot nu toe af van waar het zich bevindt. Onroerend goed in België wordt belast op basis van het kadastraal inkomen (KI)1. Dat is een fictief netto-inkomen dat het onroerend goed in principe op een jaar tijd zou opbrengen.

Voor onroerend goed in het buitenland moet u tot en met aanslagjaar 2021 de werkelijke huurwaarde (als het verhuurd is) of de theoretische huurwaarde2 (als het niet verhuurd is) aangeven. Aangezien het Belgische KI gebaseerd is op huurprijzen uit 1975, ligt die waarde vaak aanzienlijk lager dan de werkelijke huurwaarde.

 

Hoe ziet de nieuwe regeling eruit?

De nieuwe regeling maakt een einde aan de ongelijke fiscale behandeling. Vanaf aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021) wordt onroerend goed in het buitenland op een gelijkaardige manier belast als onroerend goed in België, namelijk op basis van het KI. Voor de belastingaangifte die u de komende weken moet indienen (aanslagjaar 2021), blijft de oude regeling van toepassing.

De fiscus zal aan alle buitenlandse onroerende goederen van Belgische belastingplichtigen een KI toekennen. Dat KI wordt vastgesteld op basis van de huidige verkoopwaarde en houdt rekening met de huurwaarden van 1975.

 

Hoe zorgt u ervoor dat u in orde bent?

Om de nodige informatie te verzamelen, heeft de nieuwe regeling een aangifteplicht voor de eigenaar ingevoerd.

  • Vervreemdt of verwerft u na 31 december 2020 een tweede verblijf is het buitenland? Dan moet u dat binnen de 4 maanden melden aan de fiscus (dienst Administratie Opmetingen en Waardering). Dat kan via brief, e-mail of via MyMinfin.
  • Was u op 31 december 2020 al eigenaar van een buitenlands onroerend goed? Dan heeft u tot 31 december 2021 tijd om dat aan te geven bij de Administratie. Als u in de laatste belastingaangiftes van aanslagjaar 2020 en/of 2021 uw buitenlands vastgoed al heeft aangegeven, zal de fiscus u binnenkort een aangifteformulier sturen om de nodige informatie op te vragen. 

Wie deze aangifteverplichting niet tijdig naleeft, riskeert een administratieve geldboete van 250 tot 3000 euro.

 

Beperkte gevolgen 

Ligt uw tweede verblijf in één van de vele landen waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten (o.a. Nederland, Frankrijk, Spanje, Italië …)? Dan zal de impact van deze wijziging op uw belastingfactuur eerder beperkt zijn. Ons land is dan immers niet heffingsbevoegd. Dat betekent niet dat de aangifte geen gevolgen heeft. Er zal wél rekening gehouden worden met de buitenlandse inkomsten om het belastingtarief te bepalen op uw andere in België belastbare inkomsten. Dat is de zogenaamde ‘vrijstelling met progressievoorbehoud’.

 

1Als het goed niet verhuurd wordt of als het verhuurd wordt aan particulieren die het voor privédoeleinden gebruiken.

2 Dit is de gemiddelde jaarlijkse brutohuur, mocht het goed wel verhuurd zijn. 

Isabelle De Wit
Wealth structuring | Estate Planner
Login page tracking pixel