Zo koopt u een tweede verblijf op naam van uw kind

Van Lanschot
  1. Blog
  2. Zo koopt u een tweede verblijf op naam van uw kind

Zo koopt u een tweede verblijf op naam van uw kind

Blog
09 januari 2019
Wilt u investeren in een tweede verblijf? Waarom zou u de blote eigendom dan niet meteen op naam van uw kind(eren) zetten? Zo vangt u twee vliegen in één klap: u behoudt zelf het vruchtgebruik van uw buitenverblijf en uw kinderen moeten er later geen erfbelasting meer op betalen.

Stel, u wilt een appartement kopen aan zee om er samen met uw kinderen en kleinkinderen te genieten van uw ‘oude’ dag. Een ‘gesplitste’ aankoop is dan een slim idee. Daarbij koopt u het vruchtgebruik aan, terwijl uw kinderen de blote eigendom verwerven. De voordelen zijn legio. Als vruchtgebruiker behoudt u het recht om het appartement te gebruiken, te verhuren of in bruikleen te geven en neemt u ook de kosten van het onderhoud voor uw rekening. Bij uw overlijden dooft het vruchtgebruik automatisch uit en verwerven uw kinderen de volle eigendom zonder betaling van successierechten.

Kopen met geschonken geld

Voor dit beoogde resultaat is wel vereist dat uw kinderen hun aandeel in het appartement zelf betalen. Niets weerhoudt u weliswaar om hen het geld daarvoor voorafgaandelijk te schenken. Met een bankgift of een schenking voor een Nederlandse notaris is op het geschonken bedrag geen belasting verschuldigd. Keerzijde van de medaille is dat uw kinderen dan wel erfbelasting moeten betalen op het geschonken geld als u binnen de drie jaar na de schenking overlijdt. Wilt u meer zekerheid dan kunt u de schenking laten registreren. U heeft dan de garantie dat het geschonken geld bij uw overlijden niet meer belast wordt. In ruil daarvoor moet u wel schenkbelasting betalen. Die bedraagt in het Vlaamse Gewest 3 % voor schenkingen in rechte lijn.

Hoe schenken?

Deze populaire techniek om vastgoed te verwerven, werd in 2016 aan banden gelegd door de Vlaamse belastingdienst (Vlabel). Om erfbelasting bij het overlijden van de vruchtgebruiker te vermijden, werden enkel nog geregistreerde schenkingen aanvaard. Tot opluchting van velen werd dit standpunt van Vlabel echter over de hele lijn vernietigd door de Raad van State. Sindsdien kan de voorafgaande schenking aan de kinderen terug gewoon via een bankgift of voor een Nederlandse notaris verlopen. Let wel, hier speelt dan wel de risicotermijn van drie jaar. 

Let op!

Niets dan voordelen dus, zo lijkt het wel. Toch zijn er ook een aantal minpunten waar u rekening mee moet houden. 

Ten eerste kunt u met een gesplitste aankoop best wachten tot uw kinderen hun gezinswoning hebben gekocht. Verwerven ze de blote eigendom van uw tweede verblijf,  dan verliezen ze een deel van het fiscale voordeel van de ‘geïntegreerde woonbonus’ bij aankoop van een eigen huis.

Verder mag u ook niet vergeten dat u na een gesplitste aankoop samen met uw kinderen eigenaar bent. Of met andere woorden: belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld over de herverkoop of grote renovaties, moet u samen nemen. Bij getroebleerde familierelaties kan dat mogelijk een struikelblok zijn.

Wenst u een partner, die u helpt met uw vermogen, rekening houdend met uw persoonlijke situatie? Maak gerust een afspraak met één van onze private bankers. Zij zoeken samen met u en onze specialisten naar oplossingen. 

Van Lanschot