Wordt een envelopje met Nieuwjaar beschouwd als een schenking?

Isabelle De Wit
Wealth structuring | Estate Planner
  1. Blog
  2. Wordt een envelopje met Nieuwjaar beschouwd als een schenking?

Wordt een envelopje met Nieuwjaar beschouwd als een schenking?

Blog
14 december 2021
Geschenken en cadeaus zijn belastingvrij en worden niet meegeteld bij de verdeling van uw erfenis. Met schenkingen en giften moet u een stuk voorzichtiger zijn.

Maar waar ligt de grens? Hoeveel geld mag u in een Nieuwjaarsenvelopje steken vooraleer er sprake is van een schenking?

Een envelopje met Nieuwjaar wordt door de wet als een ‘gelegenheidsgeschenk’ beschouwd. Dat zijn de geschenken die gegeven worden bij gelegenheden waar traditioneel cadeaus bij horen, zoals geboortes, verjaardagen, huwelijken, Nieuwjaar of een goed rapport. Juridisch gezien is er echter ook nog een tweede vereiste: de waarde van een cadeau moet altijd in verhouding staan tot uw vermogen. Iemand met een vermogen van 25 miljoen kan zijn dochter bijvoorbeeld perfect een Porsche Cayenne geven als verjaardagscadeau. Heeft u slechts een 100.000 euro op rekening staan, dan is dat niet in verhouding en wordt dat beschouwd als een schenking. 

1%-regel

Waar precies de grens ligt, is in de Belgische wetgeving nergens terug te vinden. Maar er bestaan wel een aantal praktische vuistregels die houvast bieden. Meestal wordt aangenomen dat u via gelegenheidsgeschenken jaarlijks maximaal 1% van uw totale vermogen (roerend en onroerend samen) kunt weggeven onder de vorm van cadeaus. Dat is een globaal budget voor al uw kinderen, kleinkinderen of eventueel andere begunstigden samen.

Modern geschenk

Er is geen enkele reden waarom u uw kleinkinderen niet op een meer moderne manier iets zou mogen toestoppen voor Nieuwjaar of een goed rapport. U kunt een Nieuwjaarsenvelopje dan ook perfect vervangen door een overschrijving. Nu cash verrichtingen boven 3.000 euro niet meer toegestaan zijn, kan dit zelfs een handige oplossing zijn. Zorg er dan wel voor dat u in de mededeling vermeldt waarom u het geld geeft. Bijvoorbeeld: ‘Proficiat met uw goed rapport’, ‘Gefeliciteerd met je verjaardag’, of ‘Gelukkig Nieuwjaar!’ Zo maakt u duidelijk dat het om een gelegenheidsgeschenk gaat. Het woord ‘schenking’ is absoluut te mijden. Op basis daarvan zou uw gelegenheidsgift geherkwalificeerd kunnen worden als een échte schenking, met alle gevolgen van dien. 

Misdeelde erfgenaam

Dan stelt zich natuurlijk de vraag: wat als er wél sprake is van een schenking? Eerst en vooral zijn dan de regels van het erfrecht van toepassing. Dat wil zeggen dat de gift bij uw overlijden bijvoorbeeld mee in aanmerking kan worden genomen als één van uw erfgenamen meent misdeeld te zijn. Dat risico loopt u niet met een gelegenheidsenvelopje. Dat wordt beschouwd als een gewone uitgave van de schenker. Een ander verschil is dat schenkingen tussen echtgenoten steeds herroepbaar zijn. Dat is bijvoorbeeld niet het geval als u uw vrouw een gouden armband geeft ter gelegenheid van uw huwelijksverjaardag. 

Erf- of schenkbelasting

Ook fiscaal is het opletten geblazen. Zolang er sprake is van een cadeau is er nooit schenk- of erfbelasting verschuldigd. Gaat het om een hand- of bankgift of een notariële schenking, dan moet u daar wel rekening mee houden. Op een notariële schenking is in principe altijd schenkbelasting verschuldigd. Hand- of bankgiften zijn niet onderworpen aan schenkbelasting, maar bij overlijden van de schenker binnen de drie jaar1 is het geschonken bedrag wel mee onderworpen aan erfbelasting. 

Conclusie

Heeft u de gewoonte om uw kinderen of kleinkinderen iets toe te stoppen bij verjaardagen, feestelijkheden of heuglijke gebeurtenissen, dan kunt u dat gerust blijven doen. Doe het wel met mate zodat het een gelegenheidsgeschenk blijft en geen schenking wordt.

(1) In het Waals Gewest mogelijk 5 jaar vanaf 1 januari 2022.

Isabelle De Wit
Wealth structuring | Estate Planner
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel