Wie bent u en wat betekent dat voor de effectentaks?

Van Lanschot
  1. Blog
  2. Wie bent u en wat betekent dat voor de effectentaks
Zomerakkoord

Wie bent u en wat betekent dat voor de effectentaks?

Blog
29 april 2018
De effectentaks viseert elke titularis-natuurlijke persoon voor een gelijk deel in de effectenportefeuille, ook al zijn er afwijkende contractuele of wettelijke bepalingen.
Dus ongeacht of u als titularis vruchtgebruiker, naakte eigenaar of volle eigenaar bent, u wordt belast voor een gelijk deel. Rechtspersonen worden niet geviseerd door de taks. Rechtspersonen zijn niet onderworpen aan de effectentaks. Voor de berekening van de grens en de afhouding van de effectentaks wordt er abstractie gemaakt van de rechtspersoon-titularis.

In de praktijk?

Natuurlijke persoon

Twee ouders schenken met voorbehoud van vruchtgebruik aan hun twee kinderen. De effectentaks ziet hen alle vier als eigenaar voor 25%. Dit terwijl het vruchtgebruik, door de hoge leeftijd van de schenkers, veel minder waard is. Als deze effectenportefeuille de enige is en het belastbare geheel 2 miljoen euro bedraagt, dan moeten zij alle vier 750 euro effectentaks betalen.

Stel dat de ouders sterven, waardoor de portefeuille in volle eigendom naar beide kinderen gaat. Dan zijn beide kinderen ieder voor de helft eigenaar van de effectenportefeuille in ogen van deze taks, zelfs als de ouders de portefeuille in een andere verhouding (bijvoorbeeld 60/40) geschonken hadden.

Hetzelfde principe geldt voor effectenportefeuilles waarvan beide echtgenoten als titularis staan geregistreerd. Zo is de enige effectenportefeuille ter waarde van 750.000 euro op naam van beide echtgenoten, voor elk van hen 375.000 euro waard. En daarom moeten ze geen effectentaks betalen.

Wat als dezelfde portefeuille in naam wordt aangehouden door beide personen, maar omwille van een huwelijkscontract enkel toebehoort aan 1 echtgenoot? Dan moeten ze geen effectentaks betalen

En in de omgekeerde situatie? Als dezelfde portefeuille in naam wordt aangehouden door 1 echtgenoot, maar deze contractueel aan beide echtgenoten toebehoort, dan zal de effectentaks ingehouden worden op de volledige som.

Rechtspersoon

Een effectenrekening van 750.000 euro waarvan de titularissen dhr. Janssens en BVBA Janssens zijn, wordt volledig toegerekend aan dhr. Janssens. Hierdoor zal de heer Janssens in eerste instantie 1.125 euro moeten betalen.

Wat als ik te veel betaal als natuurlijke persoon?

Bepaalde personen betalen in eerste instantie te veel effectentaks en anderen te weinig. U kan een vraag tot teruggave doen als u de nodige bewijsstukken heeft. Hoe juist? Dat wordt nog geregeld bij Koninklijk Besluit.

Heeft u nog vragen ? Stel ze gerust.Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door F. Van Lanschot Bankiers N.V., Belgische bijkantoor. Deze tekst is louter informatief en houdt geen fiscaal advies in. Dit zijn de inzichten tot en met 12 februari 2018 met betrekking tot de effectentaks.
Van Lanschot