Een voedzame oplossing voor een groeiend probleem?

Mario Potappel
Productspecialist en communicatie
  1. Blog
  2. Een voedzame oplossing voor een groeiend probleem?
Wereldvoedseldag
16 oktober 2019

Een voedzame oplossing voor een groeiend probleem?

Voedselzekerheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zeker als je weet dat volgens de Verenigde Naties meer dan 800 miljoen mensen honger lijden. Tegelijkertijd torst een nog groter aantal mensen een (behoorlijk) overgewicht mee. Bij dat onevenwicht staan we even stil.

In 1979 riep de VN de Wereldvoedseldag in het leven om aandacht te vragen voor voedselzekerheid. Inmiddels staan meer dan 150 landen ter wereld stil bij deze dag. De uitdaging waar de wereldbevolking voor staat, wordt de komende jaren alleen maar groter.

Bevolkingsgroei, stadsvlucht en gevarieerder voedsel

Volgens de FAO (Food and Agriculture Organization van de VN) passeert de wereldbevolking rond 2050 de kaap van negen miljard. Nagenoeg alle bevolkingsgroei zal worden gerealiseerd in de opkomende landen. Tegelijkertijd gaat die groei gepaard met een toenemende verhuis van het platteland naar de stad en zullen veel burgers uit de opkomende landen hun inkomen zien toenemen. Met meer inkomen volgt ook de wens naar meer (en gevarieerder) voedsel. De FAO denkt dat, mede omwille van de bovenstaande factoren, om die vraag op te vangen de wereldvoedselproductie met 70 procent zal moeten stijgen.

De uitdaging waar de wereldbevolking voor staat, wordt de volgende jaren alleen maar groter.

Terwijl de bevolking groeit, krimpt ondertussen de hoeveelheid landbouwgrond. Vandaag wenst de welgestelde wereldburger al meer duurzaam voedsel én is hij bereid om daar ook extra voor te betalen. Maar terwijl wij hier in het Westen meer aandacht lijken te hebben voor onder andere alternatieve eiwitbronnen, neemt de vraag naar voedsel met een zware eco-footprint (zoals vlees) in de opkomende landen toe.

Een technologische versnelling hoger?

Om dat donkergrijze toekomstbeeld helemaal zwart te kleuren, hoeven we het voorgaande nog slechts te combineren met de klimaatverandering. Volgens de FAO is er echter geen noodzaak om een inktzwarte conclusie te trekken. Volgens hen heeft de wereld, ondanks alle uitdagingen en risico´s, de middelen én de technologie om honger uit te roeien en voedselzekerheid te garanderen. De politiek moet echter wel in gang schieten en zorgen voor de uitvoering van het juiste (investerings)beleid. Ondertussen staat de technologische innovatie rond voedselproductie niet stil en zal ze nog zeker een versnelling hoger moeten schakelen. In de gehele keten, van productie tot distributie, zullen grote veranderingen optreden.

Als private bank volgen we met veel interesse de technologische innovaties in de voedingsindustrie.

Waarom is dat voor ons belangrijk?

Als private bank volgen we die evolutie natuurlijk met veel interesse. Een van de bedrijven waar we naar kijken, is Nutrien. Die grote producent van gewasvoeding speelt een rol in de weg naar meer opbrengst per hectare landbouwgrond. Daarbij gaat het bedrijf bewust om met de eigen ecologische voetafdruk door strenger te letten op zaken als transport en afval. In vergelijking met de concurrentie scoort het bedrijf goed op het vlak van milieubelasting. Dat maakt het aandeel ook een graag geziene gast in beleggingsfondsen met een streng duurzaam kader.

Login page tracking pixel