Afschaffing van het duolegaat en andere geplande wijzigingen

Isabelle De Wit
Wealth structuring | Estate Planner

Afschaffing van het duolegaat en andere geplande wijzigingen

Blog
29 september 2020
Lees meer over de aangekondigde wijzigingen van de Vlaamse erf- & schenkbelasting. 

Eerder las u dat een aantal van de aangekondigde wijzigingen in het Vlaams regeerakkoord betrekking hebben op de schenk- en erfbelasting. Op 18 september keurde de ministerraad daarover een voorontwerp van decreet goed waarin het volgende wordt bepaald:

*1. Verlenging verdachte periode niet-geregistreerde schenkingen

De verdachte periode voor niet-geregistreerde schenkingen wordt verlengd van drie naar vier jaar. Die termijn is van toepassing voor alle niet-geregistreerde schenkingen die gebeuren na 1 juli 2021.

* De Vlaamse minister van Financiën, Matthias Diependaele, heeft intussen laten weten dat de verlenging niet doorgaat nu de kaasroute sinds 15 december 2020 is afgesloten.


2. Afschaffing duolegaat 

Het fiscaal voordelige regime van het duolegaat wordt afgeschaft voor nalatenschappen die openvallen vanaf 1 juli 2021. Dat betekent dat er vanaf dan ook voor oude testamenten met een duolegaat geen fiscaal voordeel meer zal zijn. Als u een duolegaat in uw testament heeft opgenomen, is het dus aangewezen om dat te herbekijken. 

De inkomsten die de goede doelen door de afschaffing van het duolegaat zouden verliezen, worden vanaf dan gecompenseerd door een vrijstelling van erf- en schenkbelasting. Door de huidige tarieven (5,5% schenkbelasting en 8,5% erfbelasting) terug te brengen naar nul, hoopt de Vlaamse regering mensen te stimuleren om het goede doel te steunen.

3. Vriendenerfenis 

Daarnaast voert de Vlaamse regering de zogenaamde ‘vriendenerfenis’ in. Die maakt het fiscaal interessanter om iets na te laten aan een vriend of een verre verwant. Onder de huidige regeling worden zij belast aan tarieven van erfbelasting van 25% tot 55%. Voor overlijdens vanaf 1 juli 2021 zal het huidige tarief van 25% op de eerste 15.000 euro verlaagd worden tot 3%. Het maximumvoordeel van de nieuwe regeling bedraagt 3.300 euro (namelijk 22% op 15.000 euro).

De erflater moet de toepassing van het verlaagd tarief zelf aanvragen in een notarieel testament. Als hij in dat testament meerdere begunstigden aanduidt, zal het voordeel pro rata onder hen verdeeld worden.

Wijzigingen nog niet definitief 

Dit voorontwerp zal nu worden voorgelegd aan de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) en de Raad van State. Daarna moet het Vlaams Parlement het nog goedkeuren. Wij volgen dit verder op.

Isabelle De Wit
Wealth structuring | Estate Planner
Login page tracking pixel