Wat is discretionair vermogensbeheer?

Van Lanschot
  1. Blog
  2. Wat is discretionair vermogensbeheer?
blog
10 januari 2017

Wat is discretionair vermogensbeheer?

Hebt u voldoende vermogen opgebouwd om met vermogensbeheer te beginnen? Dan hebt u mogelijk niet de tijd, of acht u het niet noodzakelijk om uw vermogensbeheerder bij elke beslissing toestemming te moeten verlenen.
In dat geval kiest u het best voor discretionair vermogensbeheer. Daarbij geeft u een volmacht aan de vermogensbeheerder om uw vermogen – binnen de gemaakte afspraken – zelfstandig te beheren. Ontdek de voordelen en de aandachtspunten.

Discretionair vermogensbeheer = volledig mandaat

De vermogensbeheerder krijgt een volledig mandaat, maar er worden vooraf schriftelijke afspraken gemaakt voor het beheer van uw beleggingsportefeuille. De vermogensbeheerder weet vooraf welk mandaat hij heeft bij de aan- en verkoopbeslissingen en hoeft dus niet telkens te overleggen of toestemming te vragen wanneer hij beslist om te verkopen of om aan te kopen.

Uw vermogen in handen van experts

Beleggingsspecialisten nemen het beheer van uw beleggingsportefeuille volledig voor hun rekening. Dat heeft meerdere voordelen:

  • Uw portefeuille is in handen van experts ter zake met jaren ervaring op de teller. Zij volgen alle financiële trends en evoluties op de voet, zodat ze altijd kort op de bal spelen.
  • Geen slapeloze nachten meer of nodeloos tijdverlies tijdens uw kostbare werkuren. Terwijl u zich concentreert op uw kerntaken, behartigt de vermogensbeheerder naar eer en geweten uw financiële belangen.

En de risico’s?

Beleggen zonder risico is een utopie. En toch kunt op beide oren slapen. Want bij discretionair vermogensbeheer wordt er altijd rekening gehouden met uw rendementsverwachtingen en persoonlijk risicoprofiel. Bovendien staat discretionair vermogensbeheer voor transparantie. Uw vermogen wordt zorgvuldig en in alle openheid beheerd. Vragen of opmerkingen: uw vermogensbeheerder staat voor u klaar.

Neem gerust contact op voor meer informatie.

Van Lanschot