Wat blijft er over van het Zomerakkoord na enkele seizoenen?

  1. Blog
  2. Wat blijft er over van het Zomerakkoord na enkele seizoenen
Zomerakkoord

Wat blijft er over van het Zomerakkoord na enkele seizoenen?

Nieuws
30 maart 2018
Tijdens het zomerakkoord van 2017 bedacht onze regering een taks op effectenrekeningen. Dit akkoord deed veel inkt vloeien. Nu werd het wetsontwerp eindelijk goedgekeurd. Wat zijn de wijzigingen of verdere details van deze nieuwe taks?

Hoe benadert de taks mij als natuurlijke persoon (vruchtgebruiker, naakte eigenaar of volle eigenaar)? En als rechtspersoon?

Elke titularis is voor een gelijk deel gerechtigd in de effectenportefeuille, ook al zijn er afwijkende contractuele of wettelijke bepalingen. Dus ongeacht of u als titularis vruchtgebruiker, naakte eigenaar of volle eigenaar bent, u wordt belast voor een gelijk deel.

Bepaalde personen betalen dus in eerste instantie te veel effectentaks en anderen te weinig. Wat als u te veel betaalt? U kan een vraag tot teruggave doen als u de nodige bewijsstukken heeft. Hoe juist? Dat wordt nog geregeld bij Koninklijk Besluit.

Rechtspersonen blijven uit het vizier van deze taks. En als u als natuurlijke persoon uw effectenrekening onderbrengt in een vennootschap? Dat is geen oplossing. Als het ontwijken van de effectentaks uw enige doel is, dan blijft u toch geviseerd door de effectentaks. Het is in dat geval de natuurlijke persoon/inbrenger die als titularis beschouwd wordt van de ingebrachte effectenrekening.

Wat met de taks op enkele financiële instrumenten die vaag omschreven werden in het zomerakkoord?

  • Uw financiële instrumenten op naam worden niet belast.
  • De regering belast enkel financiële instrumenten die op uw effectenrekening staan.

Vanaf wanneer zijn mijn aandelen onderworpen aan deze taks?

Voor aandelen heeft de regering een antimisbruikbepaling ingeschreven in de wet, waarin staat dat aandelen die u omzette op naam na 9 december 2017 nog 1 referentieperiode onderworpen blijven aan de taks. U als natuurlijke persoon staat dan zelf in voor de aangifte van deze aandelen.

U woont niet in België?

Dan hangt veel af van de dubbelbelastingverdragen van het land waarin u woont.

  • Heeft België een dubbelbelastingverdrag dat enkel het belasten van inkomsten regelt met dit land? Dan bent u onderworpen aan de effectentaks. Bijvoorbeeld Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk.
  • Heeft België een dubbelbelastingverdrag dat naast het belasten van inkomsten ook dat van vermogens regelt met dit land? Dan bent u vrijgesteld van de effectentaks. Bijvoorbeeld Nederland, Luxemburg, Duitsland en Spanje.

Heeft u nog vragen ? Stel ze gerust.

Disclaimer
Deze tekst is opgesteld door F. Van Lanschot Bankiers N.V., Belgische bijkantoor. Deze tekst is louter informatief en houdt geen fiscaal advies in. Dit zijn de inzichten tot en met 12 februari 2018 met betrekking tot de effectentaks.