Wat betekenen de wijzigingen aan de Vlaamse erf- en schenkbelasting voor u?

Isabelle De Wit
Wealth structuring | Estate Planner
  1. Blog
  2. Wat betekenen de wijzigingen aan de Vlaamse erf- en schenkbelasting voor u?

Wat betekenen de wijzigingen aan de Vlaamse erf- en schenkbelasting voor u?

Erven & schenken
22 maart 2021
Het duolegaat, de vriendenerfenis en het 0%-tarief voor goede doelen.

Over de geplande wijzigingen uit het Vlaamse regeerakkoord brachten we u eerder al op de hoogte. Vorige week werden ze goedgekeurd in het Vlaams parlement. De aanpassingen zullen ingaan vanaf 1 juli 2021. Wat er wijzigt, sommen we hieronder voor u op.

 

1. Afschaffing van het fiscaal voordeel voor duolegaten

Het fiscaal voordelige regime van het duolegaat wordt afgeschaft voor nalatenschappen die openvallen vanaf 1 juli 2021. Ook voor testamenten met duolegaat die vóór die datum zijn opgemaakt, vervalt het fiscaal voordeel.

Als u een duolegaat in uw testament heeft opgenomen, is het dus aangewezen om dat te herbekijken.

 

2. Er komt een 0%-tarief voor goede doelen

De inkomsten die goede doelen door de afschaffing van het duolegaat zouden verliezen, worden vanaf 1 juli 2021 gecompenseerd door een vrijstelling van de erf- en schenkbelasting. Door de huidige tarieven (5,5% schenkbelasting en 8,5% erfbelasting) terug te brengen naar 0%, hoopt de Vlaamse regering mensen te stimuleren om het goede doel te steunen.

3. Invoering van de vriendenerfenis 

Tot slot voert de Vlaamse regering de zogenaamde ‘vriendenerfenis’ in. Die maakt het fiscaal interessanter om iets na te laten aan een vriend of een verre verwant. Onder de huidige regeling worden zij belast aan tarieven van erfbelasting van 25% tot 55%. Voor overlijdens vanaf 1 juli 2021 zal het huidige tarief van 25% op de eerste 15.000 euro verlaagd worden tot 3%. Het maximumvoordeel van de nieuwe regeling bedraagt 3.300 euro (namelijk 22% op 15.000 euro).

De erflater moet de toepassing van het verlaagd tarief zelf aanvragen in een notarieel testament. Als hij in dat testament meerdere begunstigden aanduidt, zal het voordeel evenredig onder hen verdeeld worden.


4. Verdachte periode voor niet-geregistreerde schenkingen

Initieel was het ook de bedoeling van de Vlaamse regering om de verdachte periode voor niet-geregistreerde schenkingen op te trekken van drie naar vier jaar. Deze verlenging komt er uiteindelijk niet.


Heeft u vragen over wat deze wetswijzigingen voor u betekenen of gaat u hierover graag met ons in gesprek? Neem dan contact op met uw private banker.

Misschien vindt u dit ook wel interessant

Meer lezen over erven & schenken?
Isabelle De Wit
Wealth structuring | Estate Planner
Login page tracking pixel