Voordelig schenken voor een Nederlandse notaris

  1. Blog
  2. Voordelig schenken voor een Nederlandse notaris
Fiscaal vriendelijk schenken

Voordelig schenken voor een Nederlandse notaris

Blog
08 juli 2020
Niets mooier dan een schenking die uit liefde gegeven wordt.

Update 7 juli 2020: Het wetsvoorstel om de ‘kaasroute’ af te sluiten, werd vandaag goedgekeurd door de Kamercommissie Financiën. De aangenomen tekst voorziet dat de wet op 1 december 2020 in werking treedt. Die datum is nog niet definitief. De tekst moet nog worden goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Kamer. Als dat het geval is, zal het nog tot 30 november 2020 mogelijk zijn om roerend vermogen te schenken via de Nederlandse notaris zonder schenkbelasting te betalen.


Update 24 juni 2020: Op 17 juni 2020 dienden CD&V en Groen een wetsvoorstel in om deze zogenaamde ‘kaasroute’ af te sluiten. Het belastingvrij schenken van roerend vermogen via de Nederlandse notaris is mogelijk omdat dergelijke buitenlandse schenkingsaktes volgens de huidige wetgeving niet moeten worden geregistreerd in België. Het wetsvoorstel wil daar een einde aan maken door de registratie van alle buitenlandse notariële roerende schenkingsaktes te verplichten, zowel voor schenkingen in volle eigendom als voor schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, is dus ook op schenkingen van roerend vermogen via de Nederlandse notaris steeds schenkbelasting verschuldigd. Het lijkt erop dat u best niet te lang wacht als u op korte termijn een schenking via de Nederlandse notaris heeft gepland. Wij volgen dit verder op. 


 

Oorspronkelijk artikel van 25 april 2019:

Geld schenken aan een geliefde en bovendien belasting besparen: hoe kan een Nederlandse notaris u daar bij helpen?

Schenken ‘met de warme hand’ is een gedoodverfde oplossing om minder (erf)belasting te betalen. De goedkoopste formule is zonder meer een bankgift, waarbij u banktegoeden of effecten overschrijft naar een andere bankrekening. Pakt u dat goed aan dan is hierop geen schenkbelasting verschuldigd. Nadeel is wel dat hier een fiscale wachttijd van drie jaar aan verbonden is. Overlijdt u als schenker binnen die termijn dan worden de geschonken goederen opgeteld bij de erfenis en wordt er alsnog erfbelasting op geheven.

Geregistreerde schenking

Verkiest u de zekerheid van een notariële schenking? Dan is enige belasting niet te vermijden. Vergeleken met de erfbelasting vallen de schenkingsrechten echter mild uit. Voor roerende goederen geldt tussen (groot)ouders en (klein)kinderen een vlak tarief van 3%. Ter vergelijking: voor de erfbelasting lopen de tarieven in de hoogste schijven op tot 27 % in Vlaanderen en 30 % in Brussel en Wallonië. Kiest u voor een geregistreerde schenking dan vervalt bovendien de fiscale wachttermijn van 3 jaar. Na betaling van de schenkbelasting zijn de geschonken goederen onmiddellijk vrijgesteld van erfbelasting.

De kaasroute

Met de zogenaamde ‘kaasroute’ bestaat er ook een gulden middenweg tussen belastingvrije bankgiften en geregistreerde, notariële schenkingen. Zo worden schenkingen wel eens genoemd die door een Nederlandse notaris worden opgetekend. Aangezien een Nederlandse notaris niet verplicht is om schenkingen in ons land te laten registeren, spaart u via die weg de schenkbelasting uit. Tegelijkertijd heeft u daarmee wel de zekerheid van een notariële akte. Bij een nakend overlijden binnen de drie jaar heeft u, net als bij een bankgift, nog altijd de mogelijkheid om de schenkingsakte ter registratie aan te bieden bij de Vlaamse belastingdienst (Vlabel). Zodra de registratie is gebeurd, is de schenking vrijgesteld van erfbelasting.

Schenken met behoud van de inkomsten

 Aarzelt u om nu al te schenken omdat u de inkomsten van uw beleggingen nodig heeft als aanvulling op uw pensioen? Dat kunt u tot slot ook nog overwegen om te schenken ‘met voorbehoud van vruchtgebruik’. Als schenker krijgt u dan nog altijd de inkomsten van uw beleggingen, terwijl de blote eigendom op naam van uw begunstigden staat. Bij uw overlijden dooft het vruchtgebruik uit en worden de begunstigden de volle eigenaar. 

Perfect legaal

Ook zo’n schenking kunt u perfect door een Nederlandse notaris laten optekenen zonder betaling van schenkingsrechten. Als gevolg van een negatief standpunt van de Vlaamse belastingdienst (Vlabel) was deze techniek fiscaal niet meer interessant. De Vlaamse Belastingdienst eiste dat op schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik altijd schenkingsrechten werden betaald. In juni 2018 werd dit negatieve standpunt van Vlabel echter vernietigd door de Raad van State. Daardoor zijn schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik voor een Nederlandse notaris opnieuw een gegeerde én perfect legale techniek voor successieplanning geworden.