Verlenging van de risicotermijn voor niet-geregistreerde schenkingen in het Waalse Gewest

Katrien Wille
Senior Estate Planner
  1. Blog
  2. Verlenging van de risicotermijn voor niet-geregistreerde schenkingen in het Waals Gewest

Verlenging van de risicotermijn voor niet-geregistreerde schenkingen in het Waalse Gewest

Estate planning
17 januari 2022

De Waalse regering heeft op 22 december 2021 het decreet aangenomen dat moet leiden tot een ‘meer rechtvaardige’ belastingheffing. Daarin wordt de risicotermijn voor niet-geregistreerde schenkingen in het Waalse Gewest verlengd. 

Naast de geregistreerde schenking via een Belgische notaris kunt u bepaalde roerende vermogensbestanddelen ook via een hand- of bankgift overdragen. Het voordeel van die niet-geregistreerde schenkingen is dat er in principe geen schenkbelasting moet worden betaald. Daaraan is wel een risico verbonden. Als de schenker binnen de drie jaar overlijdt, zal er toch nog successiebelasting moeten worden betaald.

Risicoperiode verlengd tot 5 jaar

De Waalse regering heeft deze risicoperiode nu verlengd naar 5 jaar. Dat betekent dat een schenker na een niet-geregistreerde schenking nog 5 jaar in leven zal moeten blijven opdat de schenking vrij van successiebelasting zal zijn.

Op die manier wil de Waalse regering mensen aanmoedigen om hun schenkingen te laten registeren en schenkbelasting te betalen. De roerende schenkbelasting bedraagt in het Waalse Gewest 3,3% voor schenkingen in rechte lijn en tussen echtgenoten/wettelijk samenwonenden, en 5,5% in alle andere gevallen.

Voor Vlaanderen en Brussel verandert er voorlopig niets. Daar blijft de risicotermijn van 3 jaar behouden.

 

Wanneer treedt de nieuwe regel in werking?

De nieuwe regeling is van toepassing op alle schenkingen gedaan vanaf 1 januari 2022

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met uw private banker. Ons team van experts staat steeds voor u klaar. Bent u nog geen klant? Wij gaan graag met u in gesprek.

Katrien Wille
Senior Estate Planner
Login page tracking pixel