Van maatschap naar onderneming

Van Lanschot
  1. Blog
  2. Van maatschap naar onderneming

Van maatschap naar onderneming

Blog
02 oktober 2018
Nog een maand en uw maatschap is een onderneming. Hoe zo? Vanaf 1 november treedt het nieuwe ondernemingsrecht in werking. En die wet zorgt ervoor dat het begrip ‘onderneming’ gemoderniseerd en uitgebreid wordt. Ook maatschappen zullen vanaf dan onder deze categorie vallen.

Registreer u tijdig bij de Kruispuntbank van Ondernemingen


Als kersverse onderneming moet u uw maatschap inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). U krijgt dan ook een ondernemingsnummer. U kan uw maatschap inschrijven in de KBO bij een erkend ondernemingsloket.

Welke gegevens moet u precies doorgeven aan het KBO en welke gegevens zijn publiekelijk beschikbaar? Dat moet nog worden geregeld bij Koninklijk Besluit.

Wanneer moet u uw maatschap registreren? De registratieplicht gaat in vanaf 1 november 2018 voor nieuwe maatschappen. Bestaande maatschappen krijgen tijd tot en met 30 april 2019.

Let op: niet registreren is echt niet aan te raden, het kan u duur komen te staan. Vennootschappen die de inschrijvingsplicht negeren, riskeren een strafrechtelijke boete tot wel 10.000 euro (verhoogd met de strafrechtelijke opdeciemen maakt dit 80.000 euro).

Aan welke boekhoudkundige verplichtingen moet u voldoen?

Maatschappen zijn binnenkort verplicht om een boekhouding met jaarrekening en balans op te stellen.

Binnenkort? Voor nieuwe maatschappen gaat de verplichting in vanaf 1 november 2018, voor bestaande maatschappen pas vanaf het boekjaar dat aanvangt na 30 april 2019.

In welk geval moet u een vereenvoudigde of dubbele boekhouding voorzien? Als de jaaromzet van uw maatschap meer dan 500.000 EUR bedraagt, moet u een dubbele boekhouding voeren. Als de jaaromzet lager ligt, volstaat een vereenvoudigde boekhouding . Een kanttekening hierbij is dat het nog niet duidelijk is wat ‘de omzet’ juist inhoudt voor een maatschap. In strikte zin is de omzet gelijk aan de som van de uitgaande facturen. Of dit ook geldt voor maatschappen is niet zeker. Mogelijks wordt dit nog verder bepaald of toegelicht.

Nog enkele zaken die u moet weten:

  • De jaarrekening van uw maatschap hoeft u waarschijnlijk niet neer te leggen bij de Nationale Bank.
  • De boekhouding (volledig of vereenvoudigd) van uw maatschap moet u minstens gedurende 7 jaren bijhouden.

U voldoet aan deze boekhoudplicht? Prima! Doet u dat niet, dan riskeert u een strafrechtelijke boete tot wel 10.000 euro (verhoogd met de strafrechtelijke opdeciemen maakt dit 80.000 euro).

Heeft u nog vragen ? Stel ze gerust.

 

Van Lanschot