Uw vermogen nalaten aan uw erfgenamen én het goede doel?

Van Lanschot
  1. Blog
  2. Uw vermogen nalaten aan uw erfgenamen en het goede doel

Uw vermogen nalaten aan uw erfgenamen én het goede doel?

Blog
28 juni 2018
Dat kan! U wilt een deel van uw vermogen geven aan een goed doel als u er niet meer bent. Dan kan u een goed doel opnemen in uw testament. Als u geen testament heeft, wordt uw nalatenschap vererfd volgens de regels van het wettelijk erfrecht.

Wanneer u iets nalaat aan een goed doel, draagt u niet alleen bij aan de maatschappij, u doet ook aan een efficiënte manier van successieplanning. Bij uw overlijden betalen uw erfgenamen namelijk erfbelasting op uw volledige vermogen. De tarieven van de erfbelasting zijn afhankelijk van de omvang van uw nalatenschap en de graad van verwantschap. Voor uw broers/zussen, uw neven/nichten en andere personen kan de erfbelasting al snel hoog oplopen:

  • tot 65 % in Vlaanderen en
  • tot 80% in Brussel en Wallonië.

Als u personen wilt begunstigen die onderworpen zijn aan hoge tarieven van erfbelasting, kan de techniek van het duolegaat interessant zijn voor u.

Wat is een duolegaat?

Een duolegaat is een bepaling in uw testament waarbij u een deel van uw vermogen aan uw erfgenamen nalaat en een deel aan het goede doel. Laatstgenoemde betaalt de erfbelasting van de andere begunstigden. Uw andere erfgenamen blijven dus gespaard van erfbelasting. Bovendien zal het gedeelte van uw vermogen dat toekomt aan het goede doel minder zwaar belast worden. Goede doelen genieten van een gunsttarief van:

  • 8,5% in Vlaanderen,
  • 12,5 of 25% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
  • 7% in het Waals Gewest.

Kortom: doordat er minder erfbelasting wordt betaald, blijft er meer over om te verdelen. Een win-winsituatie dus.

In de praktijk:

Jan, een alleenstaande man zonder kinderen heeft als enige erfgenaam zijn neef, Bart. Bart zal de volledige nalatenschap ter waarde van € 1.000.000 erven. Hij wordt belast aan hoge tarieven en zal hierop € 630.000 erfbelasting betalen. Bart houdt amper € 370.000 over. Meer dan de helft gaat naar de fiscus.

Als Jan kiest om via zijn testament 45% van zijn nalatenschap te geven aan een goed doel en 55% aan zijn neef, zal het goede doel de erfbelasting van de neef op zich nemen. Het goede doel wordt zelf belast aan het voordelige tarief van erfbelasting van 8,5% in Vlaanderen. Door toevoeging van een goed doel in zijn testament, verkrijgt Bart een legaat van € 550.000 vrij van erfbelasting. Hij houdt dus € 180.000 meer over van de nalatenschap van zijn oom dan in de situatie zonder duolegaat. Bovendien wordt het goede doel er financieel ook beter van.

Het is uiteraard van belang om nauwkeurig te bepalen welk deel van uw vermogen moet toekomen aan het goede doel. Enerzijds wenst u een optimale fiscale besparing, anderzijds bestaat de kans dat het goede doel het legaat verwerpt als er niet genoeg overblijft na het betalen van de erfbelasting. Het is daarom nuttig om u te laten bijstaan door een specialist. Hij of zij berekent voor u wat in uw concrete situatie de meest voordelige verdeelsleutel is.

Wil u meer weten of heeft u een aantal concrete ideeën in gedachten en wil u tot actie overgaan?

Wij begeleiden u graag bij de uitwerking van uw plannen. Aan de hand van een analyse van uw concrete situatie, gaan we voor u na hoe u de voorgenomen schenking of het gewenste legaat het best kan realiseren. Op die manier bent u er zeker van dat u de beste keuze maakt voor de besteding van uw vermogen. Contacteer ons gerust.

Van Lanschot