Uw kinderen helpen bij de aankoop van een huis

Van Lanschot
  1. Blog
  2. Uw kinderen helpen bij de aankoop van een huis

Uw kinderen helpen bij de aankoop van een huis

Blog
18 september 2018
Huizen beginnen stilaan onbetaalbaar te worden. Daarom stoppen steeds meer ouders hun kinderen een som geld toe om hun woonplannen te realiseren. Maar hoe pakt u dat best aan? Met een schenking of een lening?

Als u er zeker van bent dat u het geld zelf niet meer zal nodig hebben dan is schenken een aantrekkelijke piste. Zo kunt u de erfbelasting beperken die uw kind later zal moeten betalen en bovendien moet er dan niets meer terugbetaald worden. Dat maakt het voor uw kind een stuk gemakkelijker. Toch gaat u beter niet over één nacht ijs. Tijdens uw ‘oude dag’ zult u misschien nog geconfronteerd worden met onverwachte kosten. Wees realistisch en houd daarvoor genoeg spaargeld achter de hand.

Gelijke schenkingen blijven niet gelijk

Vergeet daarbij ook niet dat u voor al uw kinderen eenzelfde bedrag moet reserveren. Dat is niet alleen belangrijk voor de familievrede, ook de wet gaat hiervan uit. Tenzij u ‘buiten erfdeel’ schenkt, zullen ongelijke schenkingen bij uw overlijden rechtgetrokken worden via de verdeling van de resterende erfenis. De spelregels hiervoor zijn sinds 1 september grondig gewijzigd. Schenkingen van een gelijk bedrag zijn nu niet meer automatisch ‘gelijkwaardige’ schenkingen. Alle schenkingen moeten voortaan geïndexeerd worden tot aan de dag van het overlijden, waardoor oude schenkingen bij het openvallen van de erfenis een hogere waarde hebben dan recentere schenkingen van eenzelfde bedrag. Zo kan het gebeuren dat uw oudste kind minder ontvangt uit uw resterende erfenis dan zijn jongere broer die eenzelfde schenking heeft gekregen maar pas jaren later.

Geld lenen

Vindt u schenken te definitief dan u kiest u beter voor een lening. Het toegestopte geld moet dan in principe volledig terugbetaald worden. Dat maakt dat u aan één kind meer kunt lenen dan aan een ander zonder hun gelijkheid in het gedrang te brengen. Ook met een lening overdrijft u echter beter niet. Overlijdt u voor de lening is afgelost dan zal het openstaande saldo verrekend worden met het erfdeel waarop dat kind recht heeft. Hoe groter de lening, hoe zwaarder bovendien de aflossing. Probeer de terugbetalingscapaciteit van uw kinderen realistisch in te schatten. Een aflossing die op papier haalbaar lijkt, kan in werkelijkheid soms lelijk tegenvallen.

Wat betreft de lening zelf is het goed om weten dat u nooit verplicht bent om rente aan te rekenen. Ook renteloze leningen zijn volledig legaal. Houd wel steeds dezelfde lijn aan voor al uw kinderen.  Zorg er ook voor dat belangrijke afspraken, zoals de looptijd van de lening, de wijze van aflossing en de eventuele rente duidelijk op papier staan en dat u alle terugbetalingen netjes registreert.  Zo is er duidelijkheid over het openstaande saldo als er u onverwacht iets zou overkomen.

Bedenk tot slot dat een lening aan uw kinderen fiscaal gezien nooit recht kan geven op de woonbonus. Een woonkrediet bij de bank blijft dan ook de eerste piste. Ter aanvulling kan een bijkomend budget van uw kant echter best welkom zijn. Voor de renovatie van een leegstaande, verwaarloosde of onbewoonbaar verklaarde woning kan zo’n mama-papa-lening bovendien recht geven op een extra belastingvoordeel. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan kunnen kredietbedragen tot 25.000 euro recht geven op een belastingvermindering van 2,5 % per jaar, zolang de lening loopt.  Zo kunt u een lening voor uw kind combineren met een fiscaal cadeau voor uzelf.

Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel