Trading update: derde kwartaal 2019

  1. Blog
  2. Kwartaalupdate

Trading update: derde kwartaal 2019

Nieuws
31 oktober 2019
Van Lanschot Kempen maakte vandaag de kwartaalresultaten bekend.

De volledige tekst vindt u op de website van Van Lanschot Kempen. Wij vatten de hoofdpunten voor u samen:

  • Het kwartaalresultaat ligt in lijn met de eerste twee kwartalen (exclusief boekwinsten).
  • Client assets stegen met 4% naar € 101,1 miljard en AuM met 5% naar € 86,6 miljard.
  • Er was € 0,8 miljard netto-instroom van AuM bij Asset Management en Private Banking.
  • De fully loaded CET1-ratio (exclusief ingehouden winst) bedraagt 22,0%.
  • DNB heeft de intentie om in het najaar van 2020 een ondergrens voor risicogewichten van woninghypotheken te introduceren. Die voorgenomen maatregel zal, op basis van de eerste inschattingen, naar verwachting tot een toename van 10-12% van RWA leiden.

Karl Guha, bestuursvoorzitter: ‘We zijn trots op wat we bereikt hebben in 2019. De nettowinst is met € 18,1 miljoen gestegen naar € 98,4 miljoen. Dankzij kostenbesparende maatregelen zijn de bedrijfslasten gedaald naar € 384,1 miljoen en is het kostenniveau binnen de afgegeven kostendoelstelling van € 390 miljoen gebleven.

Onze client assets zijn fors gestegen naar € 102,0 miljard mede dankzij een netto-instroom van assets under management (AuM) binnen zowel Asset Management als Private Banking.'