Successieplanning in tijden van corona

Isabelle De Wit
Wealth structuring | Estate Planner
  1. Blog
  2. Successieplanning in tijden van corona
Blog
06 april 2020

Successieplanning in tijden van corona

Nu er mogelijk meer tijd vrijkomt, buigt u zich misschien over vraagstukken waarvoor u tot voor kort minder tijd had, zoals uw successieplanning. Wij helpen u graag verder.

UPDATE 21-04-2020: Goed nieuws! Het wordt binnenkort mogelijk om notariële aktes te ondertekenen zonder dat u zich fysiek moet verplaatsen naar het notariskantoor. Via videoconferentie geeft u een digitale volmacht aan een medewerker van de notaris of aan een vertrouwenspersoon, die de akte in uw plaats ondertekent. Op die manier kunnen ook niet-dringende aktes verleden worden in tijden van corona. De wet die de digitale volmacht invoert, moet wel nog worden goedgekeurd door het parlement. Vermoedelijk zal die begin mei in werking treden. 


 
Het zijn bizarre tijden, met maar één onderwerp dat het nieuws domineert. We blijven binnen en vermijden zoveel mogelijk het contact met anderen. Aangezien uw andere activiteiten nu even stilliggen, denkt u misschien na over vraagstukken waarvoor u enkele weken geleden minder tijd had. Zoals het (her)bekijken van uw successieplanning bijvoorbeeld. Wat kunt u daarvoor nog in orde maken in tijden van corona? 

Waar kunt u terecht?

De strenge maatregelen hebben uiteraard een impact op de werking van de notariskantoren. Zij zijn nog steeds geopend en blijven bereikbaar voor vragen. Fysiek contact wordt wel zoveel mogelijk beperkt. Dat betekent dat notarissen momenteel enkel nog dringende aktes verlijden. Er bestaat geen lijst met een opsomming van dringende gevallen. De notaris beoordeelt dat dossier per dossier. 

Uiteraard blijft ook uw estate planner gedurende heel deze periode beschikbaar om uw vragen te beantwoorden en u te begeleiden bij uw successieplanning.

Wat kunt u doen?

  • De genomen maatregelen betekenen dat de ondertekening van notariële aktes zoals schenkingen, zorgvolmachten en testamenten die niet dringend zijn, voorlopig worden uitgesteld. Het is in tussentijd wel mogelijk om deze aktes al voor te bereiden. In samenspraak met uw notaris, kunnen wij u daarin bijstaan.  

  • Als u graag een schenking van roerend vermogen (cash of effecten) wilt doen, kunnen wij u bovendien begeleiden bij de uitvoering van een bankgift. Dat is een onrechtstreekse schenking die tot stand komt door een overschrijving van de rekening van de schenker naar de rekening van de begiftigde. Daarvoor is geen tussenkomst van een notaris vereist. De schenking hoeft niet geregistreerd te worden, waardoor u in principe geen schenkbelasting moet betalen. U moet als schenker dan wel nog een tijdje in leven blijven. 

    Als u binnen de drie jaar1 na de schenking overlijdt, zal er toch nog erfbelasting verschuldigd zijn op de schenking. U kunt dat risico vermijden door de bankgift vrijwillig te laten registreren en schenkbelasting2  te betalen. Het registreren van bankgiften via het registratiekantoor blijft nog steeds mogelijk. 

1. Deze termijn zal in het Vlaams Gewest waarschijnlijk worden verlengd naar vier jaar. Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe maatregel in dat geval in werking zal treden.

2. In het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 3% in rechte lijn, tussen echtgenoten en bepaalde samenwonenden en 7% tussen anderen – In het Waals Gewest: 3,3% in rechte lijn, tussen echtgenoten en bepaalde samenwonenden en 5,5% tussen anderen. 
Isabelle De Wit
Wealth structuring | Estate Planner
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel