Staat u stil bij de maatschappelijke impact van uw beleggingen?

Van Lanschot
  1. Blog
  2. Staat u stil bij de maatschappelijke impact van uw beleggingen

Staat u stil bij de maatschappelijke impact van uw beleggingen?

Blog
07 november 2017
Draagt u verantwoord bankieren hoog in het vaandel? Dan wilt u een mooi rendement halen zonder dat het ten koste gaat van mens en maatschappij. 

Een meer dan terechte bekommernis, en daarom laten we alles ook controleren door onafhankelijke instanties. Forum Ethibel certificeert jaarlijks de mate waarin we de ons toevertrouwde gelden uitzetten in kredieten en beleggingen. Het is een adviesbureau voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en maatschappelijk verantwoord investeren (MVI). Ontdek onze jongste certificeringen.

Certificering verantwoord beleggen: beheer en advies van vermogens

U wil zeker zijn dat uw geld beheerd wordt zoals een goede huisvader dat zou doen? Wees gerust, wij voeren een verantwoord ondernemen-beleid (VO). Het zesde certificaat toont aan dat we de aan ons toevertrouwde gelden strikt aanwenden volgens onze principes rond verantwoord bankieren. We voeren een integraal beleid op het vlak van verantwoord ondernemen, waarbij een stakeholderdialoog en de eigen kernwaarden de fundamenten vormen. Het beleid is gericht op vier aandachtgebieden, waarvoor verschillende meetpunten (KPI’s) worden opgevolgd, zoals klantenloyaliteitsscore, CO2-reductie, maatschappelijke betrokkenheid en goed werkgeverschap.

“Wij verklaren dat Van Lanschot Kempen haar VO-krediet- en herbeleggingsbeleid nauwgezet en verantwoordelijk invult, opbouwt en opvolgt”, klinkt het bij Forum Ethibel.

Certificering verantwoord beleggen: aanwending van spaargelden

Ook op het vlak van sparen is verantwoord bankieren een prioriteit. Forum Ethibel gaat jaarlijks na in welke mate we onze principes van verantwoord beleggen naleven. Daarbij gaan we voor actief aandeelhouderschap, aangevuld met uitsluiting van bedrijven en beleggingsfondsen.

Elk kwartaal wordt een screening uitgevoerd. Als er een vermoeden bestaat dat een bedrijf of beleggingsfonds niet (geheel) voldoet aan de criteria, dan onderzoekt de Engagement Working Group (EWG) die ondernemingen en fondsen meer in detail. De Forum Ethibel-certificering bewijst dat dit verantwoord beleggingsbeleid nauwgezet gevolgd wordt.

Opgenomen in Ethibel Excellence Investment Register

De certificeringen zijn een zichtbare garantie dat alle zichzelf opgelegde spelregels nageleefd zijn. En dat blijft niet onopgemerkt. Forum Ethibel bevestigt dat we beter dan gemiddeld scoren op het vlak van Corporate Social Responsibility (CSR). We werden dan ook opgenomen in het Ethibel Excellence Investment Register.

Interesse in een duurzame oplossing voor uw vermogen? Maak gerust een afspraak via onze contactpagina.

Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel