Schenkingen: roerend versus onroerend goed

Van Lanschot
  1. Blog
  2. Schenkingen roerend versus onroerend goed
successierechten 3

Schenkingen: roerend versus onroerend goed

Blog
11 april 2018
Schenkingen kunnen fiscaal gunstig zijn, maar impliceren wel dat u uw roerende of onroerende goederen bij leven ‘weggeeft’, en u er dus in principe geen zeg meer over hebt. Al valt daar een mouw aan te passen via schenkingen met behoud van controle en/of vruchten. In dat geval worden een reeks voorwaarden, lasten en modaliteiten in de schenkingsakte opgenomen.

Roerende schenkingen, die geregistreerd worden, zijn onderworpen aan vaste, vlakke tarieven die variëren naargelang de verwantschapsgraad. Bij onroerende schenkingen (woning of grond) zijn de tarieven progressief. Ze stijgen naarmate de waarde van het geschonken onroerend goed groter is.

Slimme successieplanning

Als u schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik, dan schenkt u enkel de blote eigendom en blijft u dus zelf vruchtgebruiker. U heeft dan recht op de inkomsten uit het geschonken vermogen, bijvoorbeeld de interesten en de dividenden. U kunt ook schenken met een last van lijfrente (schenking onder last). U schenkt dan bijvoorbeeld de volle eigendom van de gelden of beleggingen onder de voorwaarde dat uw kinderen u periodiek (maandelijks, jaarlijks, ...) een bepaald bedrag uitkeren.

En daarnaast zijn er nog heel wat andere technieken die helpen om het vermogen over te dragen naar de volgende generatie, rekening houdend met uw persoonlijke wensen en behoeften en tegen een redelijke belastingdruk. Hulp nodig? Neem gerust contact op. Wij helpen u graag met het uitdenken van een successieplanning.

Van Lanschot