Registreer uw onderhandse schenking voortaan digitaal

Isabelle De Wit
Wealth structuring | Estate Planner
  1. Blog
  2. Registreer uw onderhandse schenking voortaan digitaal

Registreer uw onderhandse schenking voortaan digitaal

Erven & schenken
16 mei 2022
De nieuwe mogelijkheid is snel, eenvoudig en werkt voor alle gewesten.

Sinds 1 mei 2022 kunt u onderhandse schenkingen digitaal registreren via MyMinfin, het online platform van de FOD Financiën. Hoe werkt het concreet?

Wat is een onderhandse schenking?

Naast de notariële schenking kunt u bepaalde roerende goederen ook onderhands schenken via een hand- of bankgift. Die schenkingen hoeft u niet verplicht te registreren waardoor er geen schenkbelasting verschuldigd is. Daaraan is wel een risico verbonden: overlijdt de schenker (met woonplaats in het Vlaams of Brussels Gewest) binnen de drie jaar of binnen de vijf jaar1 (met woonplaats in het Waals Gewest), dan zal de begiftigde toch nog erfbelasting of successierechten moeten betalen op de schenking.

Als de schenker in die periode ziek wordt of als de partijen geen risico willen nemen, kunnen ze de schenking vrijwillig ter registratie aanbieden. De begiftigde moet dan schenkbelasting betalen maar als de schenker later overlijdt, is er geen erfbelasting of successierechten meer verschuldigd. Die registratie kan voortaan ook digitaal gebeuren via MyMinfin.

Hoe werkt een digitale registratie?

U kunt een onderhandse schenking snel en eenvoudig digitaal registreren door de verschillende stappen te doorlopen in het platform.

In het Vlaams Gewest zal de registratie gebeuren op de dag van de aanbieding van het document via MyMinfin, als dat gebeurd is tijdens de kantooruren. Diende u de documenten buiten de kantooruren in, dan zal de schenking geregistreerd worden op de eerstvolgende werkdag. In het Brussels en het Waals Gewest wordt de schenking pas geregistreerd na betaling van de schenkbelasting.

Alternatieven

Naast de digitale registratie via MyMinfin blijven ook de twee andere manieren om een onderhandse schenking te registreren mogelijk:

  • Registratie per post: u verstuurt de ondertekende bewijsdocumenten van de schenking naar een van de scanningscentra van de FOD Financiën.
  • Fysieke registratie op het registratiekantoor. Daarvoor maakt u een afspraak via het nummer 02 572 57 57.

Meer informatie over deze drie mogelijke opties om een onderhandse schenking te laten registeren, vindt u op de website van de FOD Financiën.


(1) Voor niet-geregistreerde schenkingen gedaan vanaf 1 januari 2022. Voor schenkingen die voordien zijn gebeurd, geldt een risicotermijn van 3 jaar.

(2) De schenkbelasting bedraagt 3% in rechte lijn en voor partners, en 7% tussen anderen in het Vlaams en Brussels Gewest. In het Waals Gewest is dat respectievelijk 3,3% en 5,5%.

Uw vermogen verdient de juiste zorgen, nu én later

Vermogensplanning
Onze experten helpen u graag met al uw vragen over erven en schenken.
Isabelle De Wit
Wealth structuring | Estate Planner
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel