Van Lanschot België en Mercier Vanderlinden gaan verder als Mercier Van Lanschot

  1. Blog
  2. PERSBERICHT - Van Lanschot België en Mercier Vanderlinden gaan verder als Mercier Van Lanschot

Van Lanschot België en Mercier Vanderlinden gaan verder als Mercier Van Lanschot

PERSBERICHT
22 december 2022
Van Lanschot Kempen en Mercier Vanderlinden zetten volgende stap in de samenwerking met versnelde overname van het resterende belang

Amsterdam/’s-Hertogenbosch/Antwerpen, 22 december 2022

  • Van Lanschot Kempen neemt het resterende 30%-belang in Mercier Vanderlinden over
  • Transactie vindt plaats in cash (53%) en aandelen (47% middels aandelenuitgifte) 
  • Partners Mercier Vanderlinden verwerven een belang van ruim 3% in Van Lanschot Kempen met een lock-up tot 2030
  • Positieve impact op kapitaalratio naar verwachting 80 basispunten
  • Impact op resultaat 2022 ongeveer € 18 miljoen negatief, door de technische verwerking van de transactie. Impact op resultaat komende jaren positief
  • Combinatie gaat in België in loop van 2023 verder onder de naam Mercier Van Lanschot

Van Lanschot Kempen en de aandeelhouders van Mercier Vanderlinden hebben overeenstemming bereikt over de versnelde overname van het resterende 30%-belang in Mercier Vanderlinden door Van Lanschot Kempen. De overname wordt deels betaald in aandelen Van Lanschot Kempen waarmee de managing partners van Mercier Vanderlinden een  belang van ruim 3% in Van Lanschot Kempen verwerven met een lock-up tot 2030. Ook behouden zij een management-rol.

In juli 2021 heeft Van Lanschot Kempen een 70%-belang verworven in Mercier Vanderlinden met de afspraak dit in twee stappen uit te breiden naar 100% per eind 2025. Sindsdien werken Mercier Vanderlinden en Van Lanschot België steeds nauwer samen, onder andere in de verstrekking van Lombard-leningen en het gebruik van de depotbankfunctie van Van Lanschot België. Het bewezen succes van de samenwerking is aanleiding om nu de volgende stap te zetten en de dienstverlening aan onze klanten verder te versterken.

Maarten Edixhoven, voorzitter Raad van Bestuur Van Lanschot Kempen: ‘Zowel Van Lanschot België als Mercier Vanderlinden groeien snel, wat laat zien dat zij relevant zijn voor hun klanten. Beide partijen vullen elkaar goed aan op het gebied van klantenportefeuille en -netwerk, productaanbod en expertise. Het voelt als een logisch moment om nu te versnellen en onze verankering in België te versterken met een onderscheidende en persoonlijke propositie voor onze klanten. Dit met één management-team, toewerkend naar één robuuste organisatie onder de naam Mercier Van Lanschot. Ik ben ook verheugd over het commitment van de partners van Mercier Vanderlinden naar de toekomst toe.’

Thomas Vanderlinden, managing partner Mercier Vanderlinden: ‘Met dit versterkt engagement willen wij ons geloof in onze gemeenschappelijke toekomst kracht bijzetten. Die gaan wij nu gezamenlijk verder vormgeven vanuit de overtuiging dat wij onder één naam en met één team meer duidelijkheid verschaffen en het aanbod voor onze klanten zullen verrijken. Vanuit ons geloof in de combinatie is het voor ons vanzelfsprekend dat ons familiaal vermogen, net als nu, belegd blijft in onze MercLin-beleggingsfondsen.’

Details over de combinatie

De combinatie van Mercier Vanderlinden en Van Lanschot België heeft per eind november € 9,6 miljard aan assets under management (AuM). De combinatie maakt een sterke groei door: tot en met november van dit jaar bedraagt de gezamenlijke netto-instroom in AuM € 0,8 miljard (waarvan € 0,4 miljard bij Mercier Vanderlinden en € 0,4 miljard bij Van Lanschot België).

In de loop van 2023 gaan Van Lanschot België en Mercier Vanderlinden gebruik maken van de nieuwe naam, Mercier Van Lanschot. Het voornemen is de samenwerking onder deze naam verder invulling te geven, onder leiding van een gecombineerd leiderschapsteam, bestaand uit Thomas Vanderlinden en Erwin Schoeters als co-CEO’s, Frédéric Van Doosselaere en Paul Timmermans. Stéphane Mercier blijft verantwoordelijk voor het beheer van de MercLin-fondsen. In de komende periode werkt het team de plannen verder uit. 

De transactie

Voor het 30%-belang betaalt Van Lanschot Kempen 53% in cash en 47% in aandelen met een lock-up tot 2030. Hiervoor zullen ruim 1,5 miljoen nieuwe aandelen worden uitgegeven. Deze uitgifte heeft naar verwachting een positieve impact van ongeveer 80 basispunten op de kapitaalratio. De verwachte impact op het resultaat bedraagt ongeveer € 18 miljoen negatief in 2022 en is positief in de volgende jaren. 

De transactie en benoemingen vinden plaats onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouders. De transactie zal naar verwachting worden afgerond in het eerste kwartaal van 2023.

Media Relations: +31 20 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: +31 20 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Mercier Vanderlinden

Mercier Vanderlinden is een onafhankelijke vermogensbeheerder, in 2000 opgericht door Stéphane Mercier en 
Thomas Vanderlinden. Het heeft ongeveer € 4,3 miljard klantenactiva en drie beleggingsfondsen. Mercier Vanderlinden biedt een uiterst persoonlijke aanpak naar vermogensbeheer door zelf mee te investeren met haar klanten. Het is met bijna vijftig medewerkers actief in heel België vanuit haar kantoren in Antwerpen, Brussel, Waregem en Luik. 

Zie voor meer informatie: merciervanderlinden.com

Over Van Lanschot Kempen

Als wealth manager is Van Lanschot Kempen actief in Private Banking, Professional Solutions, Investment Management en Investment Banking. In België zijn wij sinds 1991 actief als Van Lanschot België. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. We zijn een duurzame wealth manager met een lange-termijn focus, dit betekent dat wij proactief streven naar het voorkomen van negatieve impact voor alle belanghebbenden en het creëren van positieve, lange-termijn financiële en niet-financiële waarde. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Om het volledige potentieel van onze organisatie voor onze klanten te benutten, bieden we oplossingen die voortbouwen op de kennis en expertise van de hele groep en op ons open architectuurplatform. We zijn ervan overtuigd dat we op een duurzame manier aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen door hen toegang te bieden tot het volledige scala aan diensten en producten binnen al onze bedrijfsonderdelen.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Belangrijke juridische informatie en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten  

In dit persbericht kunnen verwachtingen en doelstellingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen en doelstellingen zijn gebaseerd op huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen en doelstellingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management. Werkelijke resultaten, prestaties en omstandigheden kunnen aanzienlijk afwijken van deze verwachtingen en doelstellingen.

Van Lanschot Kempen benadrukt dat verwachtingen en doelstellingen die in dit persbericht zijn opgenomen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en Van Lanschot Kempen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige verwachting naar aanleiding van nieuwe informatie of enige andere verandering. Op in dit persbericht opgenomen financiële data heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.

Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Onderdelen van dit persbericht bevatten informatie over Van Lanschot Kempen NV in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel