Op tijd voor de effectentaks

Van Lanschot
  1. Blog
  2. Op tijd voor de effectentaks
Zomerakkoord

Op tijd voor de effectentaks

Blog
15 april 2018
In de zomer van 2017 besliste de regering om vanaf 2018 een taks op effectenrekeningen in te voeren.
In deze wet wordt gesproken over de referentieperiode. Wat is die referentieperiode precies?

Men int de taks jaarlijks op 1 oktober. Hoeveel taks men moet inhouden wordt berekend aan de hand van vier metingen.

Die gemiddelde waarde hiervan berekent men over een referentieperiode van één jaar, die start op 1 oktober en eindigt op 30 september. Die periode deelt men op in vier referentietijdstippen (31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september), waarop een foto van uw effectenrekening wordt gemaakt.

Uiteraard kan u van deze klassieke referentieperiode en dus van de typische vier referentietijdstippen afwijken. Uw referentieperiode kan bijvoorbeeld korter zijn in het eerste jaar omdat u de rekening opent, of in het laatste jaar omdat u de rekening afsluit. Daarnaast kunnen er andere evoluties voordoen, zoals titularissen die wijzigen. Ook die tijdstippen neemt men mee in de berekening.

Heeft u nog vragen ? Stel ze gerust.Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door F. Van Lanschot Bankiers N.V., Belgische bijkantoor. Deze tekst is louter informatief en houdt geen fiscaal advies in. Dit zijn de inzichten tot en met 12 februari 2018 met betrekking tot de effectentaks.
Van Lanschot