Olie op het vuur voor de beurzen? 

Luc Aben
Hoofdeconoom Van Lanschot
  1. Blog
  2. Olie op het vuur voor de beurzen?

Olie op het vuur voor de beurzen? 

Actualiteit
15 juni 2022

Samengevat

Het economisch momentum vertraagt, al verwachten we op dit moment niet dat dit leidt tot een ernstige recessie. De financiële markten hebben zich aan deze nieuwe situatie aangepast.

In ons beleggingsbeleid hebben we de voorbije maanden stelselmatig risico afgebouwd. Op dit moment houden we dat beleid onveranderd. We bouwen geen verder risico af, noch kopen we bij. De waardering van markten houdt ondertussen rekening met de toegenomen onzekerheden. Om bij te kopen is bijvoorbeeld de geopolitieke situatie te onduidelijk.

Uiteraard evalueren we permanent of er zich aanpassingen opdringen. Zowel in de ‘offensieve’ als in de ‘defensieve’ zin.

Moeilijke dagen voor beleggers

Financiële markten hebben moeilijke dagen achter de rug. Europese aandelen gingen 6% lager sinds het begin van de maand. De Amerikaanse moesten zelfs 13% prijsgeven.
Op obligatiemarkten spurtte de Duitse tienjaarsrente naar 1,7%. Eind 2021 lag die rente nog op -0,20%. In Zuid-Europa, met name in Italië, was de rentestijging nóg meer uitgesproken. Het verschil met de Duitse langetermijnrente bedraagt ondertussen 2,5%, tegenover 1,5% op oudejaar.

Waarom deze forse bewegingen ?

Zoals bekend leven er al enige tijd zorgen over de inflatie en de economische groei. In deze context staken een beleidsbijeenkomst van de Europese Centrale Bank (ECB) en nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers het vuur verder aan de lont.

Concreet kwam de ECB met een strengere boodschap dan verwacht. Vanaf juli wil ze de beleidsrente optrekken. Initieel met 25 basispunten, maar vervolgens in september met 50 basispunten. 

De grootte van deze laatste stap verrast de beleggers. Die realiseren zich dat de ECB de klemtoon verschuift van ‘het ondersteunen van de economie via een lage rente’ naar ‘het bestrijden van de inflatie via een hogere rente’.

Vanuit de VS kwam een gelijkaardige aanwakkering van de inflatie-en rentevrees. Indien de verwachting eerder zou zijn dat de Amerikaanse inflatie stilaan zijn top zou hebben bereikt, dan sloegen de cijfers voor de maand mei die verwachting aan diggelen. In vergelijking met de maand voordien, ging het algemene prijspeil een procent hoger. 
Nu had de Federal Reserve eerder al aangegeven dat ze de rente de komende maanden fors zal blijven optrekken. Maar misschien moet dat nu nóg sneller en nóg forser dan de markten reeds hadden ingeprijsd.

Hoe houden wij rekening met deze onzekerheden in ons beleggingsbeleid?

De afgelopen maanden hebben we in de gespreide portefeuilles stelselmatig risico afgebouwd door: 

  • gedeeltelijk (Europese) aandelen te verkopen,
  •  winst te nemen op hoogrenderende, maar risicovollere bedrijfsobligaties,
  • eveneens winst te nemen op kwalitatieve bedrijfsobligaties,
  • minder dan gebruikelijk in obligaties te beleggen én de rentegevoeligheid eerder laag te houden (ongeveer 4,5 jaar gemiddelde looptijd),
  • geen bijkomende aankopen te doen, ondanks de gedaalde aandelenkoersen sinds januari.

Dat laatste is nochtans vaak populair bij beleggers (‘koop de dip’). Maar naar onze mening waren en zijn de onzekerheden echter nog te groot om de aandelenpositie aan te vullen. Zelfs aan de ondertussen lagere koersen.

Dringen er zich verdere aanpassingen van het beleggingsbeleid op?

Op dit moment houden wij ons beleid ongewijzigd.

Het zou onterecht zijn om de toegenomen onzekerheden te negeren. De hoge inflatie en geopolitieke situatie wegen op de economie. Gevolg: een neerwaartse aanpassing van de groeiverwachtingen over een breed front.

Tegelijkertijd blijven die verwachtingen in de plus. Een economie die tijdelijk minder floreert, is niet noodzakelijk hetzelfde als een recessie. Laat staan een diepgaande, systemische recessie zoals we die bij de banken- en eurocrisis hebben gekend. En zelfs in geval van een eventuele recessie, verwachten we dat die tijdelijk en niet structureel ontwrichtend zal zijn.

Zowel ondernemingen als gezinnen beschikken bijvoorbeeld over degelijke financiële balansen. Wat op zich al een steun impliceert voor de economie. Bovendien blijven de positieve effecten vanuit de heropening van de economie doorwerken. Denk bijvoorbeeld aan de terugkeer van toeristen in Zuid-Europa.
Spitsen we ons toe op aandelenmarkten, dan houdt de waardering van aandelen al in belangrijke mate rekening met de besproken risico’s. Zo ligt de koers-winstverhouding van Europese aandelen nu reeds onder het langjarig gemiddelde. 
 
Luc Aben
Hoofdeconoom Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel