Kosten van banken: glashelder of wazig?

Pieter De Ryck
Senior fondsbeheerder Van Lanschot
  1. Blog
  2. Kosten van banken glashelder of wazig
Kosten van banken: glashelder of wazig?

Kosten van banken: glashelder of wazig?

Beleggen
19 maart 2019
Banken moeten hun klanten inzicht geven in de kosten van hun beleggingen.
Helaas rapporteren banken heel verschillend over die kosten, waardoor vergelijken voor de belegger een zéér complexe oefening kan zijn.

Inzicht in kosten: een verplichting?

MiFID II is een Europese richtlijn die de bescherming van de belegger uitbreidt. Een onderdeel ervan is dat het banken oplegt de kosten en fiscale lasten van een beleggingsportefeuille inzichtelijk te maken. Als belegger is het namelijk belangrijk dat u weet wat en waarvoor u betaalt.

Dat het moet volgens deze richtlijn is één ding. Of deze regel wordt nageleefd, is iets anders. Feit is dat de rapportering divers is in het bankenlandschap.

Vanwaar komen de verschillen in rapportering?

Eén model voor het kostenoverzicht dat iedere bank gebruikt, dat zou duidelijkheid scheppen. En vergelijken mogelijk maken. Dit model ontbreekt jammer genoeg. De wetgever heeft immers alleen gestipuleerd welke kosten en lasten getoond moeten worden, maar niet op welke manier dat moet gebeuren.

Gevolg? De spreekwoordelijke 1.001 verschillende kostenrapporteringen, wat het voor beleggers nodeloos complex maakt om een vergelijking te maken. En toch zal men gaan vergelijken. Het gevaar schuilt erin dat de ene bank duurder lijkt dan ze is en de andere goedkoper. Beleggers zouden dus wel eens, zonder het te beseffen, de verkeerde keuze kunnen maken.

Beterschap in zicht?

We kunnen alleen maar hopen dat de regelgever momenteel een uniform kostenoverzicht uitwerkt dat alle banken verplicht moeten gebruiken in de toekomst. Zo is niet alleen de inhoud, maar ook de vorm van het kostenoverzicht uniform en dus vergelijkbaar. Tijd brengt raad?

Hoe gaat Van Lanschot hiermee om?

Transparantie speelt al lang een sleutelrol bij Van Lanschot. Onze relaties ontvangen hun kostenoverzicht via een duidelijke en verstaanbare tabel met drie categorieën: directe en indirecte kosten en belastingen. Als belegger ziet u dan ook meteen hoe de kostendruk van uw portefeuille in mekaar zit.

Het artikel ‘Kosten van banken vergelijken blijft moeilijk’ uit Trends (27 februari 2019) beschrijft beknopt de verschillen tussen de kostenoverzichten van banken, waaronder Van Lanschot.

Pieter De Ryck
Senior fondsbeheerder Van Lanschot