'We kunnen de vicieuze cirkel van de kinderarmoede doorbreken’

 1. Blog
 2. Kinderarmoede vicieuze cirkel doorbreken
Vond u dit artikel interessant? Lees dan ook de andere interviews uit Cornelis.
Filip Peeters en An Miller

‘We kunnen de vicieuze cirkel van kinderarmoede doorbreken’

Goede doelen
Acteurskoppel An Miller en Filip Peeters zetten zich sinds ongeveer een jaar in voor Stichting Pelicano. 'Als donateur kan je echt het verschil maken voor kinderen in de meest rauwe armoede.'
  Sinds de zomer van 2021 zijn An Miller en Filip Peeters ambassadeurs van de Stichting Pelicano. Als ouders van twee tienerdochters die niets tekortkomen, zijn ze extra hard geraakt door het fenomeen van extreme kinderarmoede.
  An voor Pelicano Stichting
  An miller

  Als ouder werk en spaar je in de eerste plaats om kinderen de kansen te geven die je zelf hebt gehad, en meer.  (...) Het moet afschuwelijk zijn om dat niet te kunnen waarmaken.

  Schokkende cijfers

  ’We zijn geschokt dat er in ons land meer dan een half miljoen kinderen – één kind op vijf – in armoede leven', zegt An. 'Dat zijn kinderen die met kapotte schoenen en met een lege brooddoos naar school gaan. Die beschimmelde boterhammen uit een vuilnisbak moeten vissen. Die niet aan sociale of culturele activiteiten kunnen deelnemen omdat hun ouders het niet kunnen betalen. Als ouder werk en spaar je in de eerste plaats om alles voor je kinderen te kunnen doen, om hen de kansen te geven die je zelf hebt gehad, en meer. Ik geloof dat dat de belangrijkste ambitie van elke ouder is. Het moet afschuwelijk zijn om dat niet te kunnen waarmaken.’

  Stijgende armoede

  Filip vult aan: ’Die machteloosheid moet vreselijk zijn. Vaak gaat het om alleenstaande moeders die alles zelf moeten beredderen. Het is ongelooflijk dat in onze verzorgingsstaat zoveel kinderen in schrijnende omstandigheden leven. Het systeem slaagt er blijkbaar niet in om dit probleem op te lossen. Als Belg is dat niet iets waar je trots op kunt zijn. Het ergste is: door de coronacrisis, de oplopende inflatie en de stijgende energieprijzen komen er nog meer mensen in armoede bij.’

  Armoede verbergen

  Het is ook vaak een onzichtbaar probleem, zegt Filip. 'Mensen en kinderen in deze situatie willen niet dat je weet hoe arm ze zijn. De schaamte voor de schande is groot. De kinderen in kwestie zijn vaak meesters in het verbergen van hun armoede, maar ze vallen overal buiten omdat ze niet naar de jeugdbeweging kunnen gaan, niet kunnen sporten of een andere hobby doen. We kunnen dus alleen maar blij zijn dat er een initiatief is dat daar structureel verandering in wil brengen. We gebruiken onze bekendheid dan ook graag om dit initiatief meer onder de aandacht te brengen.’

   
  Filip Peeters
  filip peeters

  Stichting Pelicano staat onder leiding van een ere-advocaat-generaal en geniet koninklijke bescherming: dat schept vertrouwen.

  Kritische blik

  Voor ze toehapten om het initiatief te promoten, hebben An en Filip hun huiswerk gemaakt om te begrijpen hoe Stichting Pelicano werkt en na te gaan of het geld inderdaad bij de mensen terecht komt die dat het meest nodig hebben.

  Filip: ’Stichting Pelicano staat onder leiding van een ere-advocaat-generaal en geniet koninklijke bescherming: dat schept vertrouwen. We woonden een raad van bestuur en een evaluatiecommissie bij en waren onder de indruk. Eerlijk gezegd zouden wij – als het aan ons lag – alle dossiers die op de commissie werden behandeld goedgekeurd hebben, maar door gebrek aan middelen moeten er harde keuzes gemaakt worden.’
  ’Meer donaties zouden inderdaad helpen’, zegt An. ‘Maar het is goed dat er kritisch naar de dossiers wordt gekeken. Deze Stichting verdient het om veel bekender te zijn, veel meer geld op te halen en veel meer mensen te kunnen helpen.’

  Stigma vermijden

  An en Filip zijn vol lof over de efficiënte en discrete werking van de Stichting. An: ‘De meest schrijnende situaties worden gesignaleerd door zorgpartners. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld op een school werken, in een CLB of in het OCMW. Zij schrijven een verslag. Als het dossier wordt goedgekeurd, komt het geld overigens niet rechtsreeks bij de kinderen of de ouders terecht. De zorgpartner zorgt ervoor dat het kind een gevulde brooddoos heeft of in de refter kan mee-eten, dat de schoolrekeningen en de hobby’s worden betaald enzovoort. Stichting Pelicano werkt ook bijzonder discreet. De ouders zijn uiteraard op de hoogte, de kinderen en hun omgeving niet. Zo vermijden ze het stigma van de armoede.’

  Kettingreactie

  ‘Stichting Pelicano staat er bovendien garant voor dat het overgrote deel van de donaties effectief ten goede komt van de kinderen’, zegt An. ’De overheadkosten zijn bijzonder laag. Ik vind het trouwens verkeerd om in termen van kost te spreken. Je moet ook kijken naar de opbrengst op de lange termijn, niet alleen voor het kind zelf, maar voor de hele maatschappij. We stellen deze kinderen in staat om een sociaal netwerk uit te bouwen, om een opleiding te volgen, een job te vinden en zo de vicieuze cirkel van de armoede te doorbreken.’
  ’Meer nog,' zegt Filip, ’Iemand die door Stichting Pelicano uit de armoede wordt verlost, zal zich later wellicht ook inzetten om anderen te helpen. Misschien ontstaat zo zelfs een kettingreactie die er toe bijdraagt dat we het kinderarmoede probleem eindelijk en voorgoed opgelost krijgen.’

  Wilt u Stichting Pelicano helpen? Dat kan op verschillende manieren. Surf naar hun website en ontdek de mogelijkheden.


  Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel