Van Lanschot Kempen publiceert jaarcijfers 2022

  1. Blog
  2. Jaarcijfers 2022

Van Lanschot Kempen publiceert jaarcijfers 2022

corporate news
23 februari 2023
Nettowinst van € 84,3 miljoen en netto-instroom in AuM van € 13,7 miljard in 2022.

Van Lanschot Kempen publiceerde vanmorgen de jaarcijfers voor 2022. De belangrijkste financiële resultaten leest u hier. De volledige tekst vindt u op de website van Van Lanschot Kempen.

• Nettowinst bedraagt € 84,3 miljoen (2021: € 143,8 miljoen), daling deels door eenmalige last in verband met de versnelde overname van het resterende 30%-belang in Mercier Vanderlinden
• Provisie-opbrengsten stijgen met 6% en rente-inkomsten stijgen met 6%
• Netto-instroom AuM Private Clients: € 2,0 miljard en Wholesale & Institutional Clients: € 11,6 miljard 
• Client assets: € 124,2 miljard (2021: € 131,2 miljard) en AuM: € 107,8 miljard (2021: € 115,6 miljard) 
• Sterke kapitaalratio van 20,6% (2021: 23,7%), daling door hogere kapitaalvereisten voor woninghypotheken en kapitaalteruggave van € 1,50 per aandeel in december 2022 
• Voorstel dividend 2022: € 1,75 per aandeel (2021: € 2,00 per aandeel) 
• Voornemen tot verdere kapitaalteruggave van € 2,00 per aandeel in de tweede helft van 2023, onder voorbehoud goedkeuring toezichthouder

maarten edixhoven, voorzitter raad van bestuur

Het negatieve koersresultaat had impact op elke belegger. Desondanks realiseerden we een hoge netto-instroom in assets under management (AuM) 

Maarten Edixhoven, voorzitter Raad van Bestuur: ‘We kijken terug op een veelbewogen jaar waarin de oorlog in Oekraïne, energie-onzekerheid en inflatie hun sporen nalieten op de samenleving en onze klanten. Het negatieve koersresultaat binnen vrijwel alle beleggingscategorieën had impact op elke belegger. Desondanks realiseerden we een hoge netto-instroom in assets under management (AuM) en een toename van spaargelden. Ik ben onze klanten dankbaar voor hun vertrouwen in ons. Ook wil ik mijn collega’s bedanken voor hun persoonlijke en ondernemende aanpak in het afgelopen jaar, waarmee zij onze klanten hebben geholpen in deze turbulente tijden.

In 2022 hebben we onze financiële- en duurzaamheidsdoelstellingen en kapitaalstrategie aangescherpt.  Onze focus blijft gericht op verdere winstgevende groei, zowel autonoom als door overnames, met een capital-light balans. We zijn trots op de toevoeging van twee grote Nederlandse klanten binnen onze fiduciair management activiteiten. En kort voor het jaareinde kondigden we de overname van het resterende 30%-belang in Mercier Vanderlinden aan, een versteviging van onze positie in België. De managing partners van Mercier Vanderlinden verkrijgen door deze transactie een significant belang in Van Lanschot Kempen, een verankering van onze aandeelhoudersbasis in onze tweede thuismarkt.

Wat mij persoonlijk verheugt is dat ruim 70% van onze collega’s aandeelhouder is van Van Lanschot Kempen, een teken van hun betrokkenheid. Ik ben er trots op dat we in een krappe arbeidsmarkt talent weten te behouden en aan te trekken. '

maarten edixhoven

Ruim 70% van onze collega’s is aandeelhouder van Van Lanschot Kempen, een teken van hun betrokkenheid

Ontwikkeling client assets en AuM 

De netto-instroom in AuM bedraagt € 13,7 miljard en het negatieve koersresultaat bedraagt € 21,5 miljard. De totale AuM daalden daardoor naar € 107,8 miljard (2021: € 115,6 miljard). Het spaargeld van klanten steeg naar € 12,7 miljard (2021: € 11,7 miljard) en de totale client assets kwamen uit op € 124,2 miljard  (2021: € 131,2 miljard).

Resultaten 2022 

De nettowinst bedraagt € 84,3 miljoen (2021: € 143,8 miljoen). De daling ten opzichte van 2021 wordt  grotendeels veroorzaakt door hoge resultaten op deelnemingen in 2021 en de eenmalige lasten gerelateerd aan de overname van het resterende 30%-belang in Mercier Vanderlinden.  De provisie-inkomsten zijn gestegen met 6% naar € 407,8 miljoen (2021: € 385,5 miljoen), vooral dankzij het hogere gemiddelde AuM-niveau. De rente-inkomsten zijn met 6% gestegen naar € 162,7 miljoen (2021: € 153,6 miljoen), gedreven door renteverhogingen van de Europese Centrale Bank in de tweede helft van het jaar. 

In 2022 zijn de bedrijfslasten gestegen naar € 438,2 miljoen (2021: €409,9 miljoen), mede door hogere personeelskosten. De stijging betreft vooral de groei in fte naar 1.780 (2021: 1.654), onder andere binnen de IT- en compliance-functies en bij de teams verantwoordelijk voor de beleggingsoplossingen. Daarnaast zijn de bedrijfslasten van Mercier Vanderlinden nu voor een heel kalenderjaar opgenomen, na de overname van een belang van 70% in juli 2021. 

Segment Private Clients 

Over 2022 bedraagt de winst voor belasting voor Private Clients € 117,1 miljoen (2021: € 114,3 miljoen). De onderliggende winst voor belasting bedraagt € 151,4 miljoen (2021: € 132,3 miljoen). De provisieopbrengsten zijn gestegen met 11% naar € 270,4 miljoen (2021: € 244,4 miljoen), vooral dankzij het hogere gemiddelde AuM-niveau, door de overname van Mercier Vanderlinden en de netto-instroom. 

De netto-instroom in AuM binnen dit segment is hoog met € 2,0 miljard, waarvan € 0,7 miljard in België. De totale AuM bedragen € 40,5 miljard per eind 2022 (2021: € 44,8 miljard), waarvan € 9,2 miljard in België (2021: € 9,7 miljard). 

In december 2022 heeft Van Lanschot Kempen de versnelde overname van het resterende 30%-belang in Mercier Vanderlinden aangekondigd. De combinatie Van Lanschot België en Mercier Vanderlinden gaat in België in de loop van 2023 verder onder de naam Mercier Van Lanschot. In 2022 werkten beiden al steeds nauwer samen, onder andere in de verstrekking van Lombard-leningen en het gebruik van de 
depotbankfunctie van Van Lanschot België. 

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel