Jaarcijfers 2020: 50 miljoen euro nettowinst en 13% groei client assets

  1. Blog
  2. Jaarcijfers 2020

Jaarcijfers 2020: 50 miljoen euro nettowinst en 13% groei client assets

Corporate news
25 februari 2021
Vandaag publiceerde moederbedrijf Van Lanschot Kempen de jaarcijfers van het afgelopen jaar.

Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten uit onze financiële cijfers. De volledige tekst leest u op de website van Van Lanschot Kempen.

  • Nettowinst van € 49,8 miljoen in 2020; nettowinst in de tweede helft van het jaar € 40,4 miljoen.
  • Record netto-instroom in AuM binnen Private Banking van € 1,4 miljard.
  • Client assets stijgen met 13% naar € 115,0 miljard en AuM nemen toe met 13% naar € 99,0 miljard, dankzij netto-instroom van € 6,9 miljard.
  • Kosten dalen met € 12,3 miljoen naar € 371,8 miljoen door goede kostenbeheersing.
  • Zeer beperkte toevoeging aan de kredietvoorziening van € 1,9 miljoen.
  • Kapitaalratio stijgt naar 24,3%.
  • Dividendvoorstel van € 0,70 per aandeel (2019: € 1,45 per aandeel).

'Aan onze klanten zeg ik graag: wij staan voor u klaar en u kunt op ons rekenen. Dank u wel!'

Karl Guha

‘Een financieel redelijk goed jaar’

Ondanks de bijzondere omstandigheden, blikt bestuursvoorzitter Karl Guha tevreden terug op 2020: ‘Covid-19 heeft het afgelopen jaar voor een groot deel ons leven bepaald. Gezien de huidige omstandigheden was het voor onze organisatie financieel een redelijk goed jaar, ondanks de marktontwrichting en de beperkingen waarmee we door de pandemie te maken kregen. Door onze investeringen in technologie en digitalisering in de afgelopen jaren konden we onze klanten goed bedienen en er voor hen zijn in deze moeilijke tijden.’

‘Ik ben enorm trots op wie we zijn als onderneming en op mijn collega’s. Ik vind het belangrijk om twee prestaties in het bijzonder in de schijnwerpers te zetten: de transitie van de IT-infrastructuur in België naar ons gezamenlijke platform en de afronding van de overname van Hof Hoorneman Bankiers. In beide gevallen een enorme inspanning die we tot een goed einde hebben gebracht.’

‘Wat het jaar 2021 gaat brengen, weten we niet. Ik kan onze klanten wel verzekeren dat we er voor hen zijn, ongeacht de omstandigheden. Namens onze organisatie en mijn collega’s zeg ik tegen onze klanten: wij staan voor u klaar en u kunt op ons rekenen. En: dank u wel.’


Details van de financiële resultaten

De client assets zijn het afgelopen jaar gestegen naar € 115,0 miljard (2019: € 102,0 miljard) en de assets under management (AuM) zijn gestegen naar € 99,0 miljard (2019: € 87,7 miljard). De sterke netto-instroom van € 6,9 miljard in AuM past in de positieve trend die we de afgelopen jaren hebben gezien. We hebben het jaar afgesloten met een positief koersresultaat van € 3,4 miljard ondanks de volatiele beurzen in de eerste helft van 2020. De creditgelden zijn gestegen naar € 10,1 miljard (2019: € 9,5 miljard).

Ook Van Lanschot België heeft een goed jaar achter de rug. Naast de wederom zeer sterke netto-instroom in AuM hebben we de werkzaamheden om over te stappen op de IT-infrastructuur van de groep in de zomer afgerond en vermijden we hogere IT-lasten in de toekomst. Onze Belgische klanten hebben toegang gekregen tot het omni-channel-servicemodel.

Bijzondere omstandigheden

Door de uitzonderlijke marktomstandigheden door Covid-19 hebben de activiteiten gerelateerd aan gestructureerde producten vooral in het eerste kwartaal voor een verlies gezorgd en dit komt voor 2020 uit op € 35,1 miljoen. Dat heeft geen impact gehad op de posities van onze klanten. De hogere provisie-inkomsten en lagere bedrijfslasten hebben het verlies deels gecompenseerd en het nettoresultaat is hierdoor uitgekomen op € 49,8 miljoen (2019: € 80,2 miljoen).1

De provisie-inkomsten zijn gestegen met € 6,0 miljoen naar € 296,4 miljoen, dankzij een hoger gemiddeld AuM-volume. Het renteresultaat blijft onder druk staan en daalt dit jaar naar € 152,1 miljoen (2019: € 175,3 miljoen). In lijn met de rest van de markt hebben ook wij het afgelopen jaar voor spaargelden boven een bepaalde grens negatieve rentes in rekening gebracht bij onze klanten. We begrijpen echter ook de behoefte bij onze Private Banking-klanten om een deel van hun vermogen in spaargeld aan te houden. 

Leest u graag alles rustig na? Een langer nieuwsartikel, het volledige persbericht en de uitgebreide financiële resultaten vindt u op de website van Van Lanschot Kempen.


1 - Gecorrigeerd voor verkoopresultaten op de belangen in AIO II en VLC & Partners en afwaardering goodwill.