Interessante dynamiek op binnen- en buitenlandse markten

Luc Aben
Hoofdeconoom Van Lanschot
  1. Blog
  2. Interessante dynamiek op binnen- en buitenlandse markten

Interessante dynamiek op binnen- en buitenlandse markten

Blog
18 november 2019
Op de thuismarkt gerichte sectoren presteren in Europa en de VS beter dan op export gerichte sectoren.

Leestijd: 2,5 minuten

In het kort: 

  • Fed-voorzitter Powell optimistisch over Amerikaanse economie
  • Bouwsector in VS heeft momentum te pakken
  • Consumentenvertrouwen in eurozone houdt redelijk stand

 

De toon van de berichtgeving over een eerste voorzichtige handelinsovereenkomst tussen China en de Verenigde Staten verandert steevast. Soms is de ondertoon optimistisch, soms voorzichtig. Het grootste struikelblok lijkt het terugdraaien van bestaande tarieven. Vooral Peking dringt daarop aan.

Bovendien is er het gevoelige punt van de bescherming van de intellectuele eigendom: vermijden dat technologische kennis van Amerikaanse ondernemingen ongewenst in Chinese handen valt. Dat raakt natuurlijk de kern van het probleem en is veel moeilijker op te lossen dan wat meer of minder landbouwproducten te kopen.

De wereldwijde groeivertraging (mede) als gevolg van de handelsoorlog is China ondertussen niet in de koude kleren gaan zitten. Het momentum van de industriële productie en investeringen brokkelt zienderogen af. In de VS biedt de consument steun aan de economie, geholpen door de sterke arbeidsmarkt die hem vertrouwen geeft. Amerikaanse ondernemingen daarentegen staan met hun investeringsplannen op de rem. Ook zij ervaren de tegenwind in de internationale conjunctuur.

Dat verschil tussen de binnenlandse en buitenlandse dynamiek in de Amerikaanse economie werd vorige week concreet geïllustreerd door specifiek bedrijfsnieuws. Retailer Walmart publiceerde sterke kwartaalcijfers, gestuwd door sterke binnenlandse verkopen. Het meer internationaal gerichte IT-bedrijf Cisco Systems klaagde net dat buitenlandse klanten terughoudend zijn met investeringen.

 

Optimistische Powell

Ondertussen legde Fed-voorzitter Jerome Powell voor het Amerikaanse Congres een optimistische getuigenis af. Hij ziet geen dramatische onevenwichten in de economie of op financiële markten. Al waarschuwde ook hij voor de impact van de internationale handelsspanningen op de Amerikaanse industrie.

Die impact was precies een van de redenen waarom de Fed de voorbije maanden al drie keer de beleidsrente heeft verlaagd, met onder meer een positief effect op de rentegevoelige bouwsector.

 

Macro-economische agenda

Bouwmomentum in VS

De NAHB-index van de National Association of Homebuilders meet het sentiment bij Amerikaanse huizenbouwers. Dinsdag weten we hoeveel woningbouw er in oktober werd opgestart en hoeveel bouwvergunningen er werden afgeleverd. Dat laatste geeft een indicatie voor de toekomstige economische activiteit. Verwacht wordt dat het optimistische bouwmomentum aanhoudt en bijgevolg het Amerikaanse groeiplaatje ondersteunt.

 

Binnenland versus buitenland

Het is deze week natuurlijk verder uitkijken naar de nieuwe Markit PMI’s. Met het stilaan traditionele aandachtspunt: bodemt het ondernemersvertrouwen in de verwerkende industrie uit, iets waartoe het cijfer van oktober een eerste aanzet leek te geven? En kan de meer binnenlands gerichte dienstensector de motor van de groei blijven?

Die vragen zijn relevant voor de VS én de eurozone. Ter illustratie: vorige week kwam het nieuwe cijfer van de industriële productie in de eurozone weliswaar iets boven verwachting uit, maar het verloop blijft -1,7% (jaar-op-jaar) zwak. Onderliggend blijven dezelfde tendensen aanhouden. De op de internationale markten gerichte sectoren blijven het moeilijk hebben, terwijl de productie voor de Europese binnenmarkt het beter doet. 

Dat onderscheid tussen de internationale dynamiek en de binnenlandse gang van zaken verklaart trouwens in belangrijke mate waarom de Franse industrie het beter doet dan de Duitse. Duitsland produceert veel meer kapitaalgoederen om buiten de Europese grenzen te verkopen, terwijl in Frankrijk de consumptiegoederenindustrie veel belangrijker is. Bovendien is het aandeel van de export in het bruto nationaal product in Duitsland beduidend hoger dan in Frankrijk.

Het spreekt voor zich dat de consument een belangrijke rol speelt in de op het binnenland gerichte economie. In de eurozone hebben we deze week dan ook aandacht voor het consumentenvertrouwen in de maand november. Dat vertrouwen houdt redelijk goed stand, voldoende om de bestedingen te laten toenemen met ongeveer 2% op jaarbasis. Dat is om het groeicijfer positief te houden. 

 

 


Belangrijke macro-economische publicaties

Van 18 tot en met 22 november

Publicatiedag

Regio/land

Publicatie van

Periode

Consensus

Maandag VS NAHB-index Nov 72
Dinsdag VS Opstartende woning bouw MoM Okt 0,6%
    Bouwvergunningen MoM Okt 0,0%
Donderdag Eurozone Consumentenvertrouwen (flash) Nov -7,2
Vrijdag Eurozone Markit PMI Manufacturing (flash) Nov 46,4
    Markit PMI Services (flash) Nov 52,5
  VS Markit PMI Manufacturing (flash) Nov 51,5
    Markit PMI Services (flash) Nov 51,2
Luc Aben
Hoofdeconoom Van Lanschot