Hoeveel belasting betaalt u op uw tweede verblijf in het buitenland?

Van Lanschot
  1. Blog
  2. Hoeveel belasting betaalt u op uw tweede verblijf in het buitenland

Hoeveel belasting betaalt u op uw tweede verblijf in het buitenland?

Blog
25 september 2018
Een toenemend aantal Belgen bezit een tweede verblijf in het buitenland. Dit voorjaar kregen ze goed nieuws van Europa. Wegens discriminatie met Belgische eigendommen moet ons land de belasting op buitenlandse vakantiewoningen milderen.

Wie is heffingsbevoegd?

Of u daarop belasting moet betalen, is nog een andere kwestie. Volgens het dubbelbelastingverdrag dat België heeft afgesloten met meer dan 90 landen - van Spanje tot Zuid-Afrika – is ons land in principe niet heffingsbevoegd. In de praktijk moet u op uw huis onder de zon echter wel degelijk belasting betalen. Het inkomen van uw buitenverblijf mag namelijk wél meegeteld worden om het belastingtarief op uw andere inkomsten te bepalen. Omdat u door dat extra inkomen in hogere belastingschijven valt, moet u aan het einde van de rit toch extra belasting betalen door uw buitenverblijf. In het fiscaal jargon noemt men dat een ‘belastingvrijstelling met progressievoorbehoud.’ 

Europa beslecht

De volgende vraag is wélk inkomen u als eigenaar van een buitenlandse vakantiewoning moet aangeven op uw belastingbrief. Daarover ligt ons land al jaren in discussie met Europa. Volgens de Belgische wetgeving moet u de werkelijke huurwaarde of reële huurinkomsten aangeven. Dat is volgens Europa echter discriminerend omdat u voor een tweede verblijf in eigen land slechts het kadastraal inkomen moet invullen, wat een stuk voordeliger is. In april werd deze discussie definitief beslecht door het Europees Hof van Justitie. Volgens het arrest van het Hof zal ons land haar wetgeving moeten aanpassen om deze discriminatie weg te werken.  

Kadastraal inkomen

Hoe de nieuwe regeling er zal uitzien, is voorlopig koffiedik kijken. In afwachting daarvan geven steeds meer Belgen hun stulpje onder de zon nu al aan op basis van een buitenlandse variant van het ‘kadastraal inkomen’. Gaat het bijvoorbeeld om een Frans eigendom dan is dat de ‘valeur locative brute’, in Spanje is dat de ‘valor cadastral’ en in Nederland de ‘WOZ-waarde’. Voor niet-verhuurde eigendommen heeft de Belgische fiscus zich daar enkele jaren geleden al bij neergelegd. Wilt u een verhuurd eigendom op die basis aangeven dan kan uw belastingcontroleur daar echter nog altijd moeilijk over doen.  

Minder belasting met een lening

Goed om weten is dat er ook nog een andere manier is om de belasting op uw tweede verblijf te beperken, namelijk met een lening. Sluit u een lening af  ‘voor het verwerven of behouden van onroerende goederen’ dan mogen de interesten die u daarop heeft betaald, afgetrokken worden van uw onroerend inkomen. Dat is een perfect legale manier om de belastbare basis van uw buitenverblijf naar beneden te halen. Leent u bij een Belgische bank dan kunnen de kapitaalsaflossingen bovendien recht geven op een belastingvermindering in het kader van het langetermijnsparen. Is uw gezinswoning afbetaald dan kan dit een interessante piste zijn om uw belastingaangifte te optimaliseren.

Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel