Hoe vermijden dat uw kind tot 27% successierechten moet betalen?

Van Lanschot
  1. Blog
  2. Hoe vermijden dat uw kind tot 27 procent successierechten moet betalen
successierechten

Hoe vermijden dat uw kind tot 27% successierechten moet betalen?

Blog
28 maart 2017
U hebt er een bloeiende carrière op zitten? Of die is nog volop aan de gang? Hoe dan ook, de kans bestaat dat u – al dan niet samen met uw partner – een aanzienlijk vermogen hebt opgebouwd. Dat is wellicht verspreid over uw bankrekeningen, vastgoed, beleggingen en andere bezittingen of investeringen. Wat moet u weten over uw nalatenschap? En hoe vermijdt u dat uw kinderen een torenhoog bedrag aan successierechten moeten betalen? Enkele aandachtspunten.

Breng alles in kaart: wie erft wat?

De regeling van uw nalatenschap is ingewikkelde materie. Het is dan ook zaak om van meet af aan te weten waar u aan toe bent. Breng daarom tijdig in kaart wat er precies gebeurt met uw vermogen wanneer u komt te overlijden: wie erft wat en hoe hoog zijn de erfbelastingen per erfgenaam? Gaat alles naar familie of komen er ook personen buiten uw familie in aanmerking?

De kans bestaat dat uit die analyse enkele zaken aan het licht komen die u liever anders had gezien. Zo is de verdeling van de erfenis mogelijk niet wat u voor ogen had en ligt de successiefactuur misschien hoger dan verwacht. Gelukkig zijn er enkele eenvoudige technieken om de gewenste verdeling te bekomen of de erfbelastingdruk te verlagen.

Veelvoorkomende planningstechnieken

  • De meestgebruikte methodes om de verdeling van vermogen zo efficiënt mogelijk te plannen en te sturen? Dat zijn technieken van burgerlijk recht, zoals het huwelijksstelsel wijzigen, een testament met specifieke richtlijnen vastleggen, … Zo is het mogelijk om meer rechten te geven aan de langstlevende echtgenoot door een keuzebeding in het huwelijksstelsel op te nemen. De langstlevende echtgenoot krijgt dan bijvoorbeeld de gezinswoning in volle eigendom toebedeeld. Daarnaast kunt u door gebruik te maken van een testament afwijken van de wettelijke verdeling en bijvoorbeeld een stuk van uw vermogen rechtstreeks nalaten aan uw kleinkinderen. Dit heet ‘generation skipping’ en kan bovendien fiscale voordelen opleveren.
  • De meestgebruikte techniek om de belastingdruk te verminderen is de schenking. Hierbij maken we een onderscheid tussen een roerende en een onroerende schenking. In België gelegen onroerend goed moet steeds voor Belgische notaris geschonken worden. Voor een roerende schenking hoeft u niet steeds bij de notaris langs te gaan. Dit kan ook met een bankgift of een handgift.
Van Lanschot