Hoe steun ik een goed doel?

Van Lanschot
  1. Blog
  2. Hoe steun ik een goed doel

Hoe steun ik een goed doel?

Blog
29 juni 2018
U wilt iets geven aan een goed doel dat u nauw aan het hart ligt. Dat staat vast. Maar weet u ‘hoe’? Welk goed doel kiest u? Hoeveel wilt u geven? En doet u dit als u nog leeft ?

Wij informeren u graag over de verschillende manieren waarop u het goede doel kan steunen en lichten de voor- en nadelen ervan toe.

1. U schenkt

U wilt tijdens uw leven een deel van uw vermogen schenken aan een goed doel. Dit kan zowel via hand- of bankgift of via een notariële schenking.

Via hand- of bankgift

U maakt het geld over aan het goede doel en houdt rekening met enkele beperkte formaliteiten.

Het voordeel is dat u niet verplicht bent deze gift te registreren en dat u geen schenkbelasting betaalt op deze schenking (als u de schenking niet registreert).

Let wel: als u binnen drie jaar overlijdt, wordt de waarde van de schenking bij het actief van uw nalatenschap geteld en moet het goede doel hier erfbelasting op betalen.

Via een notariële schenking

U kan ook beroep doen op een notaris voor uw schenking.

De risicotermijn van 3 jaar tussen het moment van de schenking en het moment van uw overlijden speelt hier niet.

Let wel: een notariële schenkingsakte moet u laten registreren waardoor u schenkbelasting betaalt. Deze bedraagt 5,5% in het Vlaams Gewest en 7% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest. Ook heeft u voor uw schenking met een nettowaarde hoger dan € 100.000, een machtiging van de minister van Justitie nodig.

Wist u dat een schenking aan een erkende organisatie een fiscaal voordeel oplevert?

Een gift van minstens 40 euro per kalenderjaar is fiscaal aftrekbaar. Op basis van het attest dat het goede doel u bezorgt, heeft u recht op een belastingvermindering van 45% van het gestorte bedrag.

2. U maakt een testament op

U wilt een deel van uw vermogen nalaten aan een goed doel als u er niet meer bent. Dan kan u een goed doel opnemen in uw testament. Als u geen testament heeft, wordt uw nalatenschap vererfd volgens de regels van het wettelijk erfrecht.

Als u personen wilt begunstigen die onderworpen zijn aan hoge tarieven van erfbelasting, kan de techniek van het duolegaat interessant zijn voor u.

Wenst u een partner, die u helpt met uw vermogen, nu en in de toekomst? Maak gerust een afspraak met een van onze private bankers. Zij zoeken samen met onze specialisten naar uw oplossingen.

Van Lanschot