Van Lanschot
Het nieuwe ondernemingsrecht

Het nieuwe ondernemingsrecht

Estate planning
01 juni 2018
Wat is de impact van de hervorming van het ondernemingsrecht voor u en uw burgerlijke maatschap?

De 'Wet tot hervorming van het ondernemingsrecht' heeft wellicht enkele belangrijke gevolgen voor u en uw burgerlijke maatschap.

De wet treedt pas in werking vanaf 1 november 2018 en nog niet alle details zijn momenteel duidelijk. Toch brengen we u graag al op de hoogte van drie veranderingen die u kan verwachten.

1. Inschrijving van uw burgerlijke maatschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen

Als u een nieuwe burgerlijke maatschap opricht na 1 november 2018, dan moet u deze vóór de aanvang van werkzaamheden inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). In deze databank van de Federale Overheidsdienst Economie worden de basisgegevens van ondernemingen opgenomen. Heeft u al een maatschap? Dan geniet u van een overgangsperiode en dient u deze voor 1 mei 2019 in te schrijven.

2. Uw maatschap valt onder wettelijke boekhoudverplichtingen

Alle maatschappen vallen vanaf 1 november 2018 onder de wettelijke boekhoudverplichtingen. Voor de bestaande maatschappen geldt deze verplichting pas vanaf het eerste boekjaar na het verstrijken van een termijn van zes maanden vanaf 1 november 2018. Als het boekjaar van uw maatschap het kalenderjaar volgt, betekent dit dat u een boekhouding voert vanaf boekjaar 2020. Bedraagt de jaaromzet van de burgerlijke maatschap niet meer dan 500.000 euro? Dan is er een mogelijkheid tot vereenvoudigde boekhouding. Realiseert uw maatschap een hogere omzet? Dan is een volledige dubbele boekhouding een must.

3. Opname van uiteindelijke begunstigden van uw maatschap in het UBO-register

Ook de nieuwe witwaswet heeft invloed op uw burgerlijke maatschap. Deze wet voert het UBO-register ('Ultimate Beneficial Owner') in, een register waarin de uiteindelijke begunstigden van juridische entiteiten geregistreerd staan. Het ziet ernaar uit dat ook de burgerlijke maatschappen hieronder vallen. Wanneer het register precies operationeel zal zijn? In de loop van 2018, een concrete datum is tot op heden nog niet meegedeeld.

Wij volgen deze wet verder voor u op en brengen u op de hoogte wanneer er meer duidelijkheid is.

Heeft u nog vragen ? Stel ze gerust.

Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel