Heeft u de begunstigden van uw maatschap al in het UBO-register geregistreerd?

  1. Blog
  2. Heeft u de begunstigden van uw maatschap al geregistreerd?

Heeft u de begunstigden van uw maatschap al in het UBO-register geregistreerd?

Blog
27 augustus 2019
Om wettelijk in orde te zijn, dient u dit te doen ten laatste op 30 september 2019 via het MyMinFin-portaal.
Update 25/09: De deadline om de uiteindelijke begunstigden (UBO’s) van uw maatschap te registreren nadert. Deze is nog steeds 30 september 2019. Evenwel heeft de FOD Financiën nu gecommuniceerd dat ze tot 31 december 2019 een gedoogbeleid zullen voeren en in die periode geen sancties zullen toepassen bij een foutieve of onvolledige registratie. Op 31 december 2019 moet iedereen echter geregistreerd zijn en loopt het gedoogbeleid onherroepelijk af. 

Hulp nodig? 
De handleiding van de applicatie vindt u hier. Een lijst met FAQ's kunt u hier raadplegen.

 

Wie zijn de uiteindelijke begunstigden (UBO’s)?

  • de natuurlijke personen die (on)rechtstreeks meer dan 25% van het stemrecht of het kapitaal bezitten, en/of;
  • de natuurlijke personen die op een andere manier controle uitoefenen over de entiteit (bijvoorbeeld door stemafspraken of een aandeelhoudersovereenkomst);
  • als er geen natuurlijke persoon kan worden aangeduid die voldoet aan bovenstaande criteria, dan is de hoofdbestuurder van de entiteit de uiteindelijke begunstigde.

Welke informatie moet u meedelen?

Naast uitgebreide identificatie- en adresgegevens van de UBO, moet u zijn of haar belang in de maatschap en de datum waarop hij/zij UBO is geworden in het register opnemen.

 

Wat als u de registratieplicht niet naleeft?

Als u de registratieplicht niet naleeft, verkeerde informatie verstuurt of wijzigingen niet doorgeeft, dan kunt u zich verwachten aan administratieve boetes en strafsancties. De administratieve geldboetes kunnen oplopen tot 50.000 euro, de strafrechtelijke sancties tot 5.000 euro (verhoogd met de strafrechtelijke opdeciemen maakt dat 40.000 euro).
Login page tracking pixel