Hallo WHO?

Pieter De Ryck
Senior fondsbeheerder Van Lanschot
 1. Blog
 2. Hallo WHO
WHO_koers_handel

Hallo WHO?

Blog
14 februari 2019
In geen jaren gezien: de fel oplopende internationale handelsspanningen die momenteel de markten beroeren.

In geen jaren gezien: de fel oplopende internationale handelsspanningen die momenteel de markten beroeren. Ook niet gezien – of toch zo goed als – : de Wereldhandelsorganisatie (WHO). U zou toch (mogen) verwachten dat deze organisatie zich nu een meer prominente rol toe-eigent?

De handelsoorlog tussen de VS en China zit tot begin maart in de ijskast. En toch beroeren de spanningen nog altijd de financiële markten. De meest recente Duitse industriële productiecijfers kwamen maar liefst 3,9% lager uit op jaarbasis. Het is al tien jaar geleden dat er nog sprake was van zo’n forse daling jaar-op-jaar. Bovendien was de daling ook een stuk groter dan de verwachting van -3,4%.

Waarom blijft WHO op de achtergrond in het handelsconflict tussen de VS en China?

Roberto Azevêdo, directeur-generaal van de WHO, uitte zijn bezorgdheid al enkele keren over het handelsconflict tussen de VS en China. Toch blijft de rol van de WHO beperkt.
In december vond het debat plaats over de reguliere policy review die WHO-leden periodiek moeten ondergaan. Deze keer was het de beurt aan de VS. Maar verder dan wat vingerwijzen en harde woorden linksom of rechtsom, kwam het niet.

Het feit dat de WHO niet meer op het voorplan treedt, ligt aan diverse factoren:

 • Het besluitvormingsproces van de WHO wordt bekritiseerd als ondoorzichtig en ondemocratisch. Hoewel de mogelijkheid tot een stemming over bepaalde onderwerpen is voorzien, is er nog nooit gebruik van gemaakt. Men streeft namelijk naar een consensus waarbij elk lid in principe een gelijke stem heeft. Een nobel streven, ware het niet dat die consensus alleen in de zogenaamde achterkamertjes bereikt wordt. En gezien de VS en China in deze lijnrecht tegenover mekaar staan, is een consensus binnen het WHO hier ver te zoeken.
 • Daarnaast beschikt de WHO over een soort van rechtbank (Dispute Settlement Body) om handelsdisputen te beslechten. De procedures hierachter zijn zo complex, dat ze de allures hebben van een alles opslorpend zwart gat. Bovendien boksen ook hier de VS en China in dezelfde gewichtsklasse; ze hebben beiden vertegenwoordigers in dit orgaan.
 • En de belangrijkste factor: de rol van de WHO is een internationaal forum bieden. ‘Praatbarak’ dus? Te kort door de bocht. De WHO leverde sinds haar oprichting effectief een grote bijdrage aan de ontwikkeling van de internationale handel. Feit is dat belangrijke handelsakkoorden tussen landen onderling gesloten worden. De WHO kan daarin wel een faciliterende rol spelen, maar ook niet meer dan dat.

Onthoud: de rol van WHO is slechts faciliterend

We verwachten misschien te veel van het WHO, verwachtingen die ze onmogelijk kunnen waarmaken. Het is aan de betreffende landen om snel en efficiënt tot akkoorden te komen. En daarin kan de WHO enkel meedenken. Weigeren de specifieke landen compromissen te sluiten? Dan stopt het daar.


WHO is... de Wereldhandelsorganisatie?!

WHO verenigt meer dan 160 landen (tezamen circa 95% van de wereldwijde handel) en draagt bij aan een meer welvarende wereld.

Hoe? Door zo veel mogelijk barrières af te breken binnen de internationale vrijhandel en handelsconflicten te beslechten. 

 • Opgericht in 1995.
 •  Roots in 1947 (GATT).
 • Hoofdkantoor in Genève.

WHO is... de Wereldhandelsorganisatie?!

WHO verenigt meer dan 160 landen (tezamen circa 95% van de wereldwijde handel) en draagt bij aan een meer welvarende wereld.
 • Opgericht in 1995.
 •  Roots in 1947 (GATT).
 • Hoofdkantoor in Genève.

Hoe? Door zo veel mogelijk barrières af te breken binnen de internationale vrijhandel en handelsconflicten te beslechten. 

Pieter De Ryck
Senior fondsbeheerder Van Lanschot