Erven en schenken in het Vlaams regeerakkoord

Isabelle De Wit
Wealth structuring | Estate Planner
  1. Blog
  2. Erven en schenken in het Vlaams regeerakkoord

Erven en schenken in het Vlaams regeerakkoord

Blog
23 oktober 2019
Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen.
De Vlaamse Regering heeft op 1 oktober 2019 haar regeerakkoord voor 2019-2024 gepubliceerd. Daarin zet ze de beleidsbeslissingen voor de komende legislatuur uiteen. Enkele van die beslissingen hebben betrekking op de erf- en schenkbelasting en kunnen mogelijk invloed hebben op uw successieplanning. Wij zetten ze voor u op een rij.

 

1. Verlenging van de risicoperiode voor niet-geregistreerde schenkingen

Naast de geregistreerde schenking via een Belgische notaris kunt uw roerend vermogen ook via een hand- of bankgift of via een Nederlandse notaris schenken. Het voordeel van die niet-geregistreerde schenkingen is dat er in principe geen schenkbelasting moet worden betaald. De schenker moet dan wel nog een tijdje in leven blijven. Als hij/zij binnen de 3 jaar na de schenking overlijdt, zal er toch nog erfbelasting verschuldigd zijn op de schenking.

De Vlaamse Regering wil wie schenkt nu aanmoedigen om te kiezen voor een geregistreerde schenking aan 3% (in rechte lijn*) of 7% (voor anderen) door de risicoperiode voor niet-geregistreerde schenkingen op te trekken van 3 naar 4 jaar.

 

2. Herziening van de regeling voor het duolegaat 

Het duolegaat is een veelgebruikte techniek om erfbelasting te besparen. Een deel van uw erfenis laat u na aan het goede doel op voorwaarde dat het goede doel de erfbelasting van uw erfgenamen betaalt. Daardoor houden uw erfgenamen netto meer over en wordt ook het goede doel er financieel beter van. Een win-winsituatie.

Aan die regeling komt binnenkort mogelijk een einde. Uit het regeerakkoord blijkt immers dat de Vlaamse Regering het fiscaal gunstregime voor duolegaten wil herzien. Ze wil ‘het zuiver altruïstisch element van deze legaten herstellen en versterken met een tariefverlaging’. Het is nog onduidelijk hoe dat precies zal worden uitgewerkt.

 

3. Invoering van een ‘best friend’-regeling

Tot slot zal de Vlaamse Regering een regeling voor een ‘vriendenerfenis’ uitwerken. Daardoor zal het mogelijk worden om een verwante of niet-verwante persoon te laten erven aan de voordeligste tarieven van erfbelasting (3-9-27%) in plaats van aan de hogere tarieven (die kunnen oplopen tot 55%) waaraan hij/zij normaal onderworpen zou zijn. 

Het blijft afwachten hoe deze maatregelen concreet zullen worden uitgevoerd. Wij volgen het voor u op.

 

* In rechte lijn betekent aan kinderen, kleinkinderen ... Het tarief is ook van toepassing tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden die minstens 1 jaar feitelijk samenwonen.

 
Isabelle De Wit
Wealth structuring | Estate Planner