Een goed doel steunen: wat veranderde er vanaf 1 juli?

  1. Blog
  2. Een goed doel steunen: wat veranderde er vanaf 1 juli? | Cornelis juli
Vond u het artikel interessant? Lees dan ook de andere interviews uit Cornelis.
schenken aan het goede doel

Een goed doel steunen: wat veranderde er vanaf 1 juli?

U wilt graag een goed doel steunen dat u nauw aan het hart ligt. Wat kunt u geven en hoe doet u dat best? Sinds 1 juli 2021 is er op dit vlak heel wat gewijzigd in Vlaanderen. Wij zetten alles voor u op een rij.

 

Onbelast schenken en legateren in Vlaanderen 

Sinds 1 juli 2021 is in het Vlaamse Gewest de schenk- en erfbelasting voor schenkingen en legaten aan het goede doel afgeschaft. Door de oude tarieven van 5,5% schenkbelasting en 8,5% erfbelasting terug te brengen naar 0%, hoopt de Vlaamse regering mensen te stimuleren om het goede doel te steunen. 

Als u in het Vlaamse Gewest woont, kunt u dus een goed doel steunen via een schenking of uw testament zonder dat zij hierop belastingen moeten betalen. Deed u vóór 1 juli 2021 een schenking van 1000 euro aan het goede doel, dan hielden zij hier 945 euro van over. Van een legaat van 1000 euro hield het goede doel 915 euro over. Met de nieuwe regeling gaat het volledige bedrag van uw schenking of legaat integraal naar het goede doel.

Woont u in het Brusselse Hoofdstedelijke of het Waalse Gewest, dan gelden er andere regels. In het Brusselse Hoofdstedelijke gewest bedraagt het tarief voor schenkingen 7% en voor legaten 7% of 25%, naargelang het een erkend goed doel betreft. In het Waalse Gewest bedraagt het tarief voor schenkingen en legaten 7%.

 

Voor een schenking van roerende goederen is een tussenkomst van een notaris niet noodzakelijk. 

Hoe gaat u concreet te werk? 

1. U doet een schenking

Wilt u tijdens uw leven een goed doel steunen, dan kunt u een schenking doen. Een schenking heeft onmiddellijke uitwerking. Dat betekent dat de geschonken goederen definitief uit uw vermogen verdwijnen.

U kunt zowel roerende (bv. een geldsom, effectenportefeuille, juwelen, kunstwerken …) als onroerende goederen schenken. Voor een schenking van onroerende goederen moet u steeds een beroep doen op een notaris. Voor een schenking van roerende goederen is de tussenkomst van een notaris niet noodzakelijk. Die goederen kunt u ook overdragen via een hand- of bankgift. Wist u dat schenken aan een goed doel u ook een fiscaal voordeel kan opleveren? Giften vanaf minstens 40 euro per jaar aan een erkend goed doel zijn immers fiscaal aftrekbaar. Daarvoor ontvangt u een fiscaal attest dat u kunt gebruiken bij uw belastingaangifte.

2. U voorziet een legaat in uw testament

Vindt u het te vroeg om tijdens uw leven al te schenken, dan kunt u een legaat voor het goede doel voorzien in uw testament. Dat betekent dat u in uw testament bepaalt dat bij uw overlijden (een deel van) uw vermogen aan een door u gekozen goed doel moet toekomen. U kiest zelf wat u wil nalaten. Net als bij een schenking kunt u zowel roerende als onroerende goederen legateren. U kunt er ook voor opteren om meerdere goede doelen in uw testament op te nemen. Daarnaast kan het  ook interessant zijn om een alternatief goed doel te voorzien voor het geval het oorspronkelijke goed doel haar legaat niet zou aanvaarden of het niet meer zou bestaan.   

Een belangrijk verschil met een schenking is dat een testament pas uitwerking heeft bij uw overlijden. Dat betekent dat u tijdens uw leven verder blijft beschikken over de gelegateerde goederen. Bovendien kunt u uw testament op elk moment aanpassen of herroepen.  

Uw testament kunt u eigenhandig opmaken of u kunt daarvoor langsgaan bij een notaris. Het is belangrijk dat uw bedoeling duidelijk blijkt uit uw testament. Daarom laat u zich hierbij het best begeleiden door een notaris, die kan ervoor kan zorgen dat uw wensen correct verwoord worden. Bovendien zal de notaris uw testament ook registreren in een centraal register. Op die manier heeft u de zekerheid dat het testament na uw overlijden gevonden en uitgevoerd zal worden. 

! Let wel op: bent u gehuwd of heeft u kinderen, dan kunt u slechts een deel van uw vermogen schenken of nalaten aan het goede doel. Uw echtgeno(o)t(e) of kinderen worden door de wet immers beschouwd als zogenaamde ‘reservataire erfgenamen’. Dat betekent dat zij recht hebben op een minimum erfdeel van uw nalatenschap, dat u hen niet kan ontnemen. 

Afschaffing duolegaat in het Vlaamse Gewest

De afschaffing van de erf-en schenkbelasting in Vlaanderen kwam er ter compensatie van de afschaffing van het zogenaamde ‘duolegaat’.
 
Lees er meer over in onze blogpost

 

Misschien vindt u dit ook wel interessant?

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel