Duurzaamheid verdwijnt niet

Van Lanschot
 1. Blog
 2. Duurzaamheid verdwijnt niet

Duurzaamheid verdwijnt niet meer

Wat voor belegger is de Belg?
Duurzaamheid staat hoog op onze agenda. Daarom vroegen we in een onderzoek aan 1000 mensen in welke mate het een rol speelt bij hun beleggingsbeslissingen.
Samen met experts van de KU Leuven en Forum Ethibel stelden we op woensdag 16 september 2020 de resultaten van onze Duurzaamheidsscan voor in een live webinar. Benieuwd welke rol duurzaamheid speelt in het beleggingsgedrag van de Belg? Herbekijk het webinar. 

Wat leerde de Duurzaamheidsscan ons over het beleggingsgedrag van de Belg?

Tijdens de presentatie zoomde prof. dr. Devooght in op de tendensen van duurzaam beleggen, de impact van corona en toonde masterstudente Florentine Stevenart de conclusies uit ons onderzoek.

Wie nam er deel aan de studie?

Van alle ondervraagde respondenten is 76% man en heeft 84% hogere studies gedaan. Iets meer dan de helft is ouder dan 61 jaar, een kwart is tussen de 51 en 60 jaar oud. 56% van de respondenten heeft een vermogen groter dan 750.000 euro.

Toch vallen er in deze vrij homogene groep grote verschillen waar te nemen. Algemeen kunnen we stellen dat vrouwen, jongere leeftijdscategorieën en hoger opgeleiden meer aandacht hebben voor duurzaam beleggen dan mannen en oudere personen met een lager opleidingsniveau.

Duurzame accenten

In het onderzoek keken we ook naar welke thema’s beleggers belangrijk vinden. Duurzaam beleggen is meer dan investeren in milieu en klimaat, maar gaat ook over goed bestuur en sociale aspecten.

Voor de meeste beleggers blijven klimaat en milieu (bv. investeringen in hernieuwbare energie) het belangrijkste aspect van duurzaam beleggen.  

Bij jongere leeftijdsgroepen is dat nog sterker aanwezig.

Sociale integratie (bv. toegankelijk onderwijs voor iedereen) is de tweede belangrijkste bekommernis, die vooral onder vrouwelijke beleggers sterker leeft. Aandacht voor goed bestuur is het derde grootste aandachtspunt, en krijgt relatief meer gewicht bij oudere respondenten, hoger opgeleiden en meer vermogende mensen.

De standaard voor duurzaam beleggen

Als lid van de Onderzoeksgroep Centrum voor Economie en Duurzaam Ondernemen (CEDON) volgt prof. dr. Kurt Devooght de ontwikkelingen van duurzaam beleggen op de voet. Als belangrijkste tendensen van de afgelopen jaren noemt hij twee trends die elkaar op het eerste gezicht lijken tegen te spreken: meer standaardisering, maar ook meer verscheidenheid in duurzaam beleggen. Duurzaam beleggen wordt mainstream. Kurt Devooght voorspelt een toekomst waarin (bijna) elke belegging duurzaam en verantwoord zal zijn, maar waarbij de individuele (en institutionele) belegger bepaalde accenten kan leggen. 

Standaarden voor duurzame beleggingen zijn aan een opmars bezig. 
Externe labels geven meer geloofwaardigheid aan de onderliggende producten. Denk aan het Febelfin-label Towards Sustainability en UNPRI, de principes voor verantwoord beleggen van de Verenigde naties.

En wat na corona?

Zal de coronacrisis een impact hebben op duurzaam beleggen? En hoe groot zal die zijn? Een kleine enquête onder de geïnteresseerden die de presentatie van de Duurzaamheidsscan bijwoonden, geeft alvast hoop: 90% van de mensen gelooft dat duurzaamheid nog belangrijker zal worden post corona. 

Volgens prof. dr. Devooght is het nog te vroeg voor conclusies. “De coronacrisis kan mogelijk leiden naar een louter economische reactie die ten koste gaat van het ESG-beleid. Idealiter gaan we naar een twee vliegen in een klap-aanpak, waarbij economische hervormingen en overheidssteun aan de economie gelinkt worden aan ESG-voorwaarden, zoals in de Europese Green Deal. En dat onder het motto: als we toch moeten veranderen, dan best in de goede richting.”

Duurzaamheid in 5 vragen & antwoorden

Wat voor belegger is de Belg?
 • 1. Wint duurzaam beleggen aan belang?
  Ja, het antwoord op deze vraag is positief. De afgelopen jaren, en zelfs maanden, is duurzaamheid een vaak terugkerend onderwerp in de media en in marketingcampagnes, en terecht.

  Bij Van Lanschot zijn wij sinds de financiële crisis van 2008 intensief bezig met duurzaamheid en we hebben al een hele weg afgelegd. Daar proactief over communiceren doen we nog te weinig.

  De studie toont aan dat de filantropische belegger nog maar zelden voorkomt, maar dat de categorie met impactbeleggers aan het opkomen is. De duurzame belegger (39%) en de verantwoorde belegger (45%) vormen het gros van de respondenten. Van de volledige onderzoeksgroep geeft 11,66% aan traditioneel te beleggen.
   
 • 2. Heeft de keuze die beleggers maken een invloed op het beleid van de ondernemingen waarin je belegt? 
  Het spreekt voor zich dat je als belegger ook een stem hebt in de bedrijfsvoering van de producten en aandelen waarin je investeert. Een aandeel kopen betekent dat je vertrouwen schenkt aan het toekomstig rendement van het aandeel en, indirect, vertrouwen stelt in het merk en de onderneming. 

  Aandeelhouders hebben wel degelijk een impact en kunnen via de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering hun stem laten horen.
 • 3. Wat is de meest frappante tendens over duurzaamheid? 
  Duurzaam en verantwoord beleggen worden stilaan mainstream. Er komt een standaardisering, zowel vanuit Europa als van de landen zelf.

  In ons land spelen Forum Ethibel en Febelfin een grote rol in de standaardisering van de beoordeling, denk bv. aan het Febelfinlabel Towards Sustainability. Daardoor neemt de transparantie toe, ook door het toepassen van de ESG-criteria, en dat is een goede zaak. 
 • 4. Heeft de COVID-19-crisis een invloed op de resultaten van de Duurzaamheidsscan? 

  Nee, we begonnen het onderzoek in oktober 2019 en hebben het afgesloten op 14 februari 2020. Dat was net voor de pandemie in Europa uitbrak. De resultaten werden er dus niet door beïnvloed. Het kan wel relevant zijn om de studie post-corona opnieuw uit te voeren en de nieuwe resultaten met deze analyse te vergelijken.

 • 5. Denkt u dat deze pandemie een blijvende invloed zal hebben op duurzaam beleggen? 

  Momenteel is het nog te vroeg om conclusies te trekken. De tijd zal uitwijzen of deze tendensen zich in de komende maanden of jaren zullen doorzetten.

  Het zou kunnen dat veel bedrijven in hun beleid eerder voor economische prioriteiten kiezen en dat dat ten koste zal gaan van hun ESG-beleid. Andere bedrijven kiezen er dan misschien voor om net een andere koers in te slaan door economische hervormingen en overheidssteun aan de economie te linken aan ESG-voorwaarden zoals vergroening van de economie, lokaal aankopen … .

  De lockdown en de coronamaatregelen zullen blijvende gevolgen hebben: een versnelde digitalisering, aangepast woon-werkverkeer, meer ruimte om na te denken over de eigen work-lifebalance en over het eigen welzijn.

Login page tracking pixel