Duurzaam beleggen: maatschappelijk én financieel verantwoord

  1. Blog
  2. Duurzaam beleggen - maatschappelijk en financieel verantwoord
Duurzaam

Duurzaam beleggen: maatschappelijk én financieel verantwoord

Er zijn ook financiële argumenten die meespelen. De voorbije 20 jaar is er een hele omslag geweest in de manier waarop bedrijven kijken naar duurzaam ondernemen en duurzame ontwikkelingen.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen Verenigde Naties

In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) in het leven geroepen. Deze hebben betrekking op de sociale, milieugerichte, economische en institutionele dimensie van duurzame ontwikkeling. Heel wat bedrijven hebben deze uitdagingen omarmd en zijn er mee aan de slag gegaan. 

 

Betere bedrijfsresultaten

En dat is goed nieuws voor de beleggers! Tal van studies tonen aan dat rekeninghouden met sociaal-maatschappelijke en milieukwesties bevorderlijk zijn voor betere bedrijfsresultaten. Dat vertaalt zich dan ook in hogere aandelenkoersen. Want als belegger investeer je onder meer in aandelen, dus eigendomstitels van een deel van het bedrijf in kwestie. Je bent dus eigenlijk mede-eigenaar. 

‘Best in class’-methode

Om duurzaamheid in de portefeuilles te garanderen, kiest Van Lanschot ervoor om als hoofdaanpak een ‘Best In Class’-methode te hanteren. Deze is gebaseerd op ESG-research (Environment, Social & Governance of Milieu, Mens & Deugdelijk bestuur) van MSCI waarbij enkel de 50% best scorende bedrijven per sector worden weerhouden. Onderzoek toont aan dat het positief inbouwen van duurzaamheidsaspecten in het bedrijfsbeleid leidt tot een substantiële meerwaarde voor beleggers.
Reputatiekwestie & concurrentieel voordeel

Van Lanschot belegt enkel in bedrijven die structureel goed presteren op het vlak van milieu, sociale aspecten en deugdelijk bestuur. En dat door te kijken naar hun beleid, strategie, management en prestaties, producten en diensten. Deze methode om bedrijfsprestaties onderling te vergelijken (benchmarking) is bovendien een aansporing tot een duurzame bedrijfsvoering. De aanwezigheid in duurzame fondsen en indexen is een reputatiekwestie én een concurrentieel voordeel voor veel beursgenoteerde bedrijven.

Certificering Forum Ethibel

Ons vermogensbeheer is stelselmatig geëvolueerd van verantwoord naar duurzaam en die evolutie zet zich verder. Hoe weet u dit zeker? We ontvangen hiervoor jaarlijks een certificering van Forum Ethibel. Deze onafhankelijke partij screent continu onze balans, ons beleggingsbeleid en onze portefeuilles.