CEO Google BeLux Geerts pleit voor 'possibilisme'

  1. Blog
  2. Digidiscours - Google-directeur Thierry Geerts pleit voor possibilisme
Digidiscours

Google-directeur Thierry Geerts pleit voor 'possibilisme'

Daarom schreef hij een boek. Met zijn betoog gaat de directeur van Google België en Luxemburg in tegen het doemdenken van deze tijd. Drie weken lang zoomen we in op het digitale discours van Thierry Geerts.
Waarover zal Thierry Geerts het de volgende 3 weken hebben? 

Digitalis. Hoe we onze wereld kunnen heruitvinden. Onder die titel vertelt hij op een toegankelijke manier hoe digitalisering de wereld beter kan maken zonder blind te zijn voor de mogelijke gevaren: de angst voor verandering, de bedreiging van de privacy en de vrees voor jobverlies door robotisering.

Dat is waar de media het meest over spreekt wanneer het over digitalisering gaat. Thierry Geerts erkent die angsten, maar relativeert: “Het is volstrekt normaal dat mensen zich zorgen maken over nieuwe technologie. Elke belangrijke uitvinding die ons leven de afgelopen honderd jaar beter heeft gemaakt, heeft ook een donkere keerzijde.”

Thierry Geerts noemt zich een possibilist. Hij is niet bang voor grote dromen als hij bijzondere mogelijkheden ziet. En de grootste droom is dat België uit zijn lethargie zou ontwaken en het voortouw neemt in de verder ontwikkeling van digitalisering en artificiële intelligentie.

Op zoek naar een moonshot?

Maar de digitale revolutie lijkt voor ons land nog te veel een ver-van-mijn-bedshow, vindt Thierry Geerts: “Vandaag mis ik ambitie en een langetermijnvisie in de Belgische politiek. Toen president John F. Kennedy in 1962 aankondigde dat Amerika voor het einde van het decennium naar de maan zou reizen, wist hij niet hoe ze dat precies zouden doen. Er was geen concreet plan."

"Vandaag durven Belgische politici geen moonshot formuleren. Ik zou hen willen aanraden om ernaar te streven om van België de hoofdstad van de artificiële intelligentie te maken, het land dat ik in mijn boek Digitalis noem. Het is essentieel om mensen niet alleen welvaart maar ook mogelijke oplossingen te bieden. Met een wervend project rond AI kun je oplossingen aanreiken voor mobiliteit, de vergrijzing en het klimaat.”

Thierry Geerts over digitalisering, ambitie en de toekomst van digitaal bankieren. 

niet te missen