De voordelen bij een erfenissprong

Katrien Wille
Senior Estate Planner
  1. Blog
  2. De voordelen van een erfenissprong

De voordelen bij een erfenissprong

Blog
08 februari 2018
Minder erfbelasting en meer vrijheid. 
Kunnen uw kinderen de erfenis van uw ouders beter gebruiken dan u zelf?

Mogelijks is een vrijwillige erfenissprong iets voor u. Zo’n erfenissprong is mogelijk sinds 2013 en houdt in dat u de volledige erfenis vrijwillig verwerpt ten voordele van uw eigen kinderen. Zo kunt u de erfenis van uw ouders rechtstreeks doorsluizen naar de kleinkinderen en komt het geld meteen terecht bij de generatie die dat het hardst nodig heeft.

Komaf met de fiscale hinderpaal

Bovendien heeft de Vlaamse regering ook komaf gemaakt met een fiscale hinderpaal. Vroeger moesten de ervende kleinkinderen bij een vrijwillige erfenissprong de volledige erfbelasting betalen die anders door hun ouder verschuldigd was. Vanaf 24 december 2017 worden ze elk op hun werkelijke erfdeel belast. Als er meerdere kleinkinderen zijn die elk een kleiner bedrag erven, kan de erfenis op die manier in lagere tariefschijven vallen. Zo kan de factuur van de erfbelasting sterk gemilderd worden.

Grootvader

Voorbeeld

Neem een grootvader met 600.000 euro die 4 dochters en 12 kleinkinderen nalaat. Bij een klassieke vererving door de vier kinderen is hierop 42.000 euro aan erfbelasting verschuldigd. Als de kinderen hun erfenis doorgeven aan de kleinkinderen, waarbij die elk 50.000 euro ontvangen, valt de volledige erfenis in de laagste tariefschaal van 3 %. Elk kleinkind moet dan slechts 1.500 euro belasting betalen, waardoor de totale belasting beperkt blijft 18.000 euro.

Gedeeltelijke erfenissprong

Vanaf 1 september 2018 is in het Vlaamse Gewest ook een gedeeltelijke erfenissprong mogelijk. Dat betekent dat u als ervende ouder een deel van de erfenis voor uzelf kunt houden en het overige stuk belastingvrij kunt doorschuiven naar uw kinderen. Daarvoor heeft u één jaar de tijd.

Via testament

Grootouders die graag zelf het heft in handen nemen, kunnen ook zelf een erfenissprong organiseren via testament. Zo kunnen ze er zeker van zijn dat hun kleinkinderen een deel van hun erfenis ontvangen. Bij een ‘vrijwillige erfenissprong’ ligt de bal daarvoor in het kamp van hun kinderen. Als grootouder moet u echter wel rekening houden met de regels van het erfrecht. Voor erfenissen die openvallen vanaf 1 september 2018 geldt de regel dat de helft voorbehouden is voor de eigen kinderen. Het overige deel kunt u rechtstreeks toewijzen aan uw kleinkinderen.

Fiscale besparing

Ook een erfenissprong via testament heeft het aangename neveneffect dat de progressiviteit van de belastingschalen gebroken wordt waardoor uw erfgenamen minder belasting betalen. Erfdelen tot 12.500 euro zijn in het Vlaamse Gewest zelfs volledig vrij van erfbelasting. Zo zou de grootvader uit ons voorbeeld 12.500 euro belastingvrij kunnen nalaten aan ieder kleinkind en de rest verdelen onder zijn eigen kinderen. Elk van de vier kinderen erft dan nog 112.500 euro en moet daarop 7.125 euro betalen. Daarmee komt de totale belastingfactuur uit op 28.500 euro.

Schenken met de warme hand

Voor grootouders die liefst willen geven met ‘een warme hand’ kan ditzelfde scenario ook gerealiseerd worden via bankgiften bij leven. Dat geeft niet alleen de voldoening van het schenken, maar is ook fiscaal interessant. Heeft u als grootouder het geluk om na de schenking nog minstens drie jaar te leven, dan blijven de geschonken sommen volledig buiten de erfbelasting.

Meer over erven & schenken

Verder lezen?
Katrien Wille
Senior Estate Planner
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel