De hervorming van de erfbelasting in een notendop

Isabelle De Wit
Wealth structuring | Estate Planner
  1. Blog
  2. De hervorming van de erfbelasting in een notendop

De hervorming van de erfbelasting in een notendop

Blog
04 april 2018
Het nieuwe erfrecht (vanaf 1 september 2018) lichtten we eerder aan u toe. Vanaf die datum zijn in het Vlaamse Gewest een aantal wijzigingen op vlak van erfbelasting van toepassing.
Zo kan u in specifieke situaties genieten van een verlaging van de tarieven van erfbelasting en van bijkomende vrijstellingen en heeft u de mogelijkheid om een erfenis gedeeltelijk te verwerpen.

Verlaging tarieven erfbelasting


Partners, (klein)kinderen en (groot)ouders
erfbelasting partnerskinderen ouders grootouders
Een erfgenaam is op de waarde van zijn erfenis erfbelasting verschuldigd. De tarieven hiervan zijn afhankelijk van de omvang van de nalatenschap en de graad van verwantschap.
Broers en zussen
erfbelasting broers zussen

Algemeen: hoe hoger het belastbaar erfdeel en hoe minder nauw verwant met de overledene, hoe meer u moet betalen als erfgenaam.

anderen
erfbelasting anderen

Deze hervorming houdt een beperkte verlaging in van de tarieven in de zijlijn (tussen broers en zussen) en tussen anderen. De huidige tarieven in rechte lijn (tussen partners, (klein)kinderen en (groot)ouders) blijven behouden.

Wanneer gelden de nieuwe vrijstellingen?

Als langstlevende partner heeft u vanaf 1 september 2018 recht op een vrijstelling op de eerste schijf van € 50.000 aan roerend vermogen, bovenop de vrijstelling voor uw gezinswoning. Momenteel geldt er enkel een vrijstelling voor de gezinswoning.

Een kind, jonger dan 21 jaar, die zijn beide ouders verliest, heeft vanaf 1 september recht op vrijstelling:

  • van zijn of haar erfdeel in de gezinswoning
  • op de eerste schijf van € 75.000 roerend vermogen

Momenteel is er geen vrijstelling voor deze specifieke groep.

Verkiest u een gedeeltelijke erfenissprong?

Wanneer u erft van uw ouders kunt u vanaf 1 september een deel van de erfenis behouden en een deel rechtstreeks doorgeven aan uw kinderen. Op deze manier kunnen kleinkinderen rechtstreeks erven van hun grootouders. Voor deze kosteloze erfenissprong krijgt u 1 jaar tijd. Momenteel is dit een ‘alles of niets’-verhaal: u behoudt de erfenis of verwerpt de volledige erfenis ten gunste van uw kinderen.

In het licht van het nieuwe erfrecht en de voorgenomen hervorming van de erfbelasting, is een weldoordachte vermogensplanning noodzakelijk. Onze specialisten van Wealth Structuring helpen u hier graag mee.

Wenst u een partner, die u helpt met uw vermogen, nu en in de toekomst? Maak gerust een afspraak met één van onze private bankers. Zij zoeken samen met u en onze specialisten naar oplossingen.

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door F. Van Lanschot Bankiers N.V., Belgisch bijkantoor en is louter gebaseerd op het voorontwerp van ‘decreet tot modernisering van de erfbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht’. De inhoud van deze tekst is louter informatief en wordt u verstrekt onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen.

Isabelle De Wit
Wealth structuring | Estate Planner