De effectentaks: wie regelt dit voor u?

Van Lanschot
 1. Blog
 2. De effectentaks wie regelt dit voor u
Zomerakkoord

De effectentaks: wie regelt dit voor u?

Blog
05 oktober 2018
Vanaf 1 oktober 2018 betaalt u een taks op de som van de waarde van al uw effecten (aandelen, obligaties en fondsen), de effectentaks. Die bedraagt 0,15% voor de effectenrekeningen van 500.000 euro en meer per belastingplichtige.

U valt onder deze taks. Wat nu? Welk initiatief moet u nemen als u een taks moet betalen?

 • U heeft 500.000 euro of meer aan effecten staan bij dezelfde Belgische financiële instelling. U bent belasting verschuldigd op de eerste dag die volgt na het einde van de referentieperiode.
  Wie? Uw bank betaalt ze uiterlijk op de 20ste dag van de derde maand die volgt op het einde van die periode. Bij een lopende rekening is dit 20 december. Als titularis hoeft u zelf geen aangifte of betaling te doen.
 • U heeft minder dan 500.000 euro aan effecten staan bij dezelfde Belgische financiële instelling maar heeft cumulatief 500.000 euro of meer aan belaste effecten op uw effectenrekeningen staan.
  Wie? Uw bank biedt u de mogelijkheid om de taks toch in te houden. Hij weet namelijk niet of u bij andere Belgische banken nog effecten aanhoudt. Gaat u niet op dit voorstel in? Dan moet u zelf aangifte doen.
 • U bent Belgische inwoner en bezit meer dan 500.000 euro aan effecten, waaronder effecten in het buitenland?
  Wie? Het is mogelijk dat uw buitenlandse financiële instelling de effectentaks inhoudt. Contacteer uw buitenlandse bank voor duidelijkheid hieromtrent.

Heeft u nog vragen ? Stel ze gerust.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door F. Van Lanschot Bankiers N.V., Belgische bijkantoor. Deze tekst is louter informatief en houdt geen fiscaal advies in. Dit zijn de inzichten tot en met 12 februari 2018 met betrekking tot de effectentaks.

Van Lanschot