COVID-19, één jaar later

  1. Blog
  2. COVID-19, één jaar later
COVID-vaccin
Nieuws

COVID-19, één jaar later

Welke succesfactoren spelen de hoofdrol in de strijd tegen corona?

Te midden van de drukte en vooruitgang blikken we terug naar het afgelopen jaar. We hebben al een lange weg afgelegd in de bestrijding van COVID-19. Wie of wat zijn de motoren van deze sneltrein? We vroegen het aan onze collega Jan De Kerpel, Managing Director Life Sciences & Healthcare (Kempen).
 
Jan de kerpel, director life sciences & healthcare (Kempen)

4 succesfactoren in de strijd tegen corona 

‘We zijn vaccins aan het toedienen, er zijn zelfs al groepen die hun tweede prik hebben gekregen. Persoonlijk denk ik dat daar weer – zoals steeds – een samenloop van factoren heeft geleid tot die vooruitgang. Hieronder licht ik er 4 uit.

  1. Om te beginnen zijn er natuurlijk de farmabedrijven, groot en klein, die zich volop hebben ingezet. Ze namen grote risico’s die ze anders niet nemen, zowel financieel als op het vlak van resources. Men heeft werkelijk alles op alles gezet in de verschillende farmabedrijven om deze projecten te lanceren.

  2. Ten tweede zijn er de overheden die hun verantwoordelijkheid namen. Kijk naar de Europese gemeenschap en ook de Belgische overheid. Zij hebben funding ter beschikking gesteld om de vaccins te maken. Ze bestelden ook al op voorhand zodat farmabedrijven wisten dat het materiaal dat zij maakten een afzetmarkt had. Ze hebben ook op andere manieren de economie en mensen ondersteund zodat de samenleving niet volledig in elkaar stortte. 

  3. Ten derde is er de regulator. We hebben gezien dat de European Medicines Agency (tegenhanger van FDA in Amerika) aan een ongeziene snelheid de producten heeft goedgekeurd. En dat met een grote nauwkeurigheid, want laat er geen twijfel over bestaan dat zij dezelfde regels en standaarden hanteerden als gebruikelijk. Wel hebben ze er veel resources op gezet om de snelheid te waarborgen.

  4. Tenslotte zijn er natuurlijk de mensen zelf. Iedereen zit met de neus in dezelfde richting en wil tot oplossingen komen, maskers dragen, afstand houden, noem maar op. 

 

Iedereen zit met de neus in dezelfde richting

Kijken we naar mijn eigen ervaring om hiv-medicatie te ontwikkelen 20 jaar geleden, zien we zekere parallellen. Ook toen realiseerden farmabedrijven dat ze het niet alleen konden oplossen. Toen is de WHO tussenbeide gekomen en die heeft er mee voor helpen zorgen dat er medicijnen zijn die ervoor zorgen dat mensen niet meer overlijden aan aids. Waar een wil is, is een weg.’
 

Jan De Kerpel

conclusie
"Alles is enorm snel gegaan. Veel sneller dan de grootste optimist misschien ooit had kunnen voorspellen in het voorjaar."

Extra interviews

Meer
Jan De Kerpel is Managing Director Life Sciences & Healthcare (Kempen). We vragen hem regelmatig zijn visie omtrent actuele topics en delen dit ook graag met u. 

Login page tracking pixel