Terugblik congegratiedag

Een middag vol inspiratie

Op maandag 25 november 2019 organiseerde Van Lanschot in de Zoo van Antwerpen de 10de Congregatiedag. Naast een inspirerende presentatie door Lode Aerts, bisschop van Brugge, kregen de aanwezigen een update van de actuele macro-economische situatie en enkele gesmaakte uiteenzettingen over ethisch en religieus geïnspireerd beleggen.
Lode Aerts (Bisschop bisdom Brugge)

Lode Aerts: “De nieuwe rol van de Kerk”

Monseigneur Lode Aerts wijdde zijn presentatie aan de plaats van de katholieke Kerk in de huidige samenleving. De Kerk heeft niet langer de centrale positie die ze eeuwenlang innam. We leven in een seculiere tijd waarin geloof niet langer allesbepalend is, maar een mogelijkheid naast vele andere. De Kerk is terug een kleinere gemeenschap, zoals ze dat in Jezus’ tijd ook was.

Dat betekent echter niet dat ze op sterven na dood is. Heimwee naar vroeger is niet op zijn plaats, vindt de bisschop van Brugge. Het is de taak van christenen om de vreugde van het evangelie door te geven, om mensen in nood te ondersteunen en om te leven naar hun getuigenis door de daad bij het woord te voegen.


Twee topics waar we in 2020 met grotere aandacht naar kijken, zijn de verkiezingen in de VS en de klimaatverandering.

Luc Aben

Luc Aben: “Beleggen blijft raadzaam, nodig en logisch”

Hoofdeconoom Luc Aben loodste de genodigden in sneltreinvaart door de economische actualiteit. Door de internationale politieke onzekerheid en lichte economische achteruitgang schroefde Van Lanschot in de loop van 2019 de beleggingen in aandelen licht terug. Voor 2020 spreekt Luc Aben van een verhoogde waakzaamheid maar geen pessimisme wegens de iets lagere voorspelde groei.

Twee topics waar de hoofdeconoom in 2020 met grotere aandacht naar kijkt, zijn de verkiezingen in de VS en de klimaatverandering. Presidentsverkiezingen zorgen historisch gezien voor meer volatiliteit. Wat het klimaat betreft: de toename van de fysieke risico’s zien we al in de grote kosten, veroorzaakt door onder andere stormen. Daarnaast is er het transitierisico: er moeten keuzes gemaakt worden om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de klimaatverandering. Van Lanschot houdt daarmee rekening in de belegginspolitiek.

 
Geoffroy Vermeire (lid managementcomité Van Lanschot)

 Geoffroy Vermeire: “Een defensief katholiek beleggingsfonds”

Geoffroy Vermeire presenteerde het katholieke beleggingsfonds Labor et Caritas. De lancering van het nieuwe fonds, dat tot stand kwam in samenwerking met Aliter Invest, is een nieuwe stap in de volledige verduurzaming van de beleggingsoplossingen die Van Lanschot afrondde in 2019. 

Labor et Caritas is een oplossing op maat voor religieuze ordes. Het fonds ademt de geest van Rerum Novarum, het tweede Vaticaans Concilie, de pauselijke encycliek Laudato Si en houdt rekening met de aanbevelingen in het Charter van goed kerkelijk beheer van de Belgische bisschoppen.

 
Lode Aerts & Christian van Habsburg

Christian van Habsburg: “Het belang van een ethische audit”

Aartshertog Christian van Habsburg is medeoprichter van Aliter Invest, verantwoordelijk voor de ethische screening van Labor et Caritas. De aartshertog, die al dertig jaar religieuze ordes begeleidt bij het beheer van hun patrimonium, stelt vast dat congregaties willen beleggen in overeenstemming met hun overtuigingen. Het bewustzijn dat ethiek een impact heeft op ons gedrag en onze keuzes van alledag groeit. Voorzichtigheid is geboden, want we leven in een onstabiele wereld en de financiële wereld is niet altijd transparant. Daarom is het belangrijk om de nodige kwaliteitscontrole en ethische audit uit te voeren.

Gelukkig is de rapportage over de activiteiten en het gedrag van bedrijven de laatste jaren sterk verbeterd. Het is tegenwoordig mogelijk om te focussen op de reële sociale impact van ondernemingen en om objectieve en geavanceerde filters te hanteren die bepaalde activiteiten uitsluiten. 

Paus Franciscus pleit voor integrale ecologie, waarbij de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, de Aarde, centraal staat.

Philippe Cuelenaere (partner Aliter Invest)

Philippe Cuelenaere: “Pleidooi voor integrale ecologie”

Philippe Cuelenaere ging nader in op de totstandkoming van het fonds Labor et Caritas. Hij pleit daarbij voor een duidelijke ethische basis voor beleggen en ondernemen. Zonder christelijke grondslag dreigt het immers te gaan om winst om de winst en niet over het dienen van het welzijn van de mens en de menselijke waardigheid.

De Kerk is zich bewust van de ontregeling in de maatschappij. Paus Franciscus pleit voor integrale ecologie, waarbij de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, de Aarde, centraal staat. Het geld moet dienen en niet regeren. 

Het mooie is dat studies bewijzen dat ethisch beleggen geen negatieve invloed heeft op het rendement. Logisch ook: Bedrijven die voldoen aan milieueisen en goed scoren op sociale criteria hebben meer kansen om op de lange termijn rendabel te zijn.