Groeimotor China draait langzamer

Luc Aben
Hoofdeconoom
  1. Blog
  2. BIS
  3. Groeimotor China draait langzamer

Groeimotor China draait langzamer

Blik Vooruit
17 juli 2023
Het herstel van de Chinese economische groei blijft achter, meer overheidsstimulering is gewenst.

In het kort:

  • Groei van de Chinese economie is lager dan verwacht.
  • De Amerikaanse economie blijft robuust. Volgende week volgt waarschijnlijk een nieuwe beleidsrenteverhoging.
  • Het Amerikaans bedrijfscijferseizoen is goed gestart met degelijke resultaten van banken.

Maandagochtend kregen we het Chinese groeicijfer over het tweede kwartaal voorgeschoteld. Het cijfer van een 6,3% groei (tegenover dezelfde periode vorig jaar), bevestigde het matige effect van de heropening op de Chinese economie. De verwachting was een groei van 7,3% (bron: Bloomberg). Illustratief daarbij is dat investeringen in de infrastructuur één van de schaarse factoren is die het wel degelijk doet. Die soort van investeringen zijn traditioneel een manier waarmee de Chinese overheid de groei probeert te ondersteunen.

De komende weken is het afwachten of er nieuwe overheidssteun komt. De hoge Chinese jeugdwerkloosheid (21,3%) suggereert dat die mogelijkheid reëel is. Om economische redenen, maar ook omwille van politiek-maatschappelijke stabiliteit. 

Door de magere Chinese macrocijfers opende maandagochtend de Europese beurzen zwak, terwijl het Amerikaanse inflatierapport afgelopen week nog voor fikse opwaartse koerssprongen had gezorgd. Met name een Amerikaanse kerninflatiecijfer van slechts 0,2% maand-op-maand suggereert dat de onderliggende opwaartse krachten op de prijsdruk afnemen.

De S&P sloot de week 2,4% hoger af, de Amerikaanse langetermijnrente dook weer onder de 4%. Europa volgde Amerika met 2,9% hogere aandelenbeurs (Europe Stoxx 600) en een 15 basispunten lagere tienjaarsobligatierente (Duitsland).

 

Fed houdt voet bij stuk

Toch weerhouden de bemoedigende inflatiedata de Federal Reserve (Fed) er waarschijnlijk niet van om de beleidsrente later deze maand nog een keer op te trekken. Herhaaldelijk wees Powell erop dat hij een rééks aan geruststellende inflatiecijfers wil voor de voet van het monetaire rempedaal te zullen halen. Daarnaast is de kerninflatie nog steeds 4,8% op jaarbasis. Tot slot is er de krappe arbeidsmarkt. De banenmachine draait weliswaar op een lager toerental, maar de lonen gaan best nog stevig opwaarts.

Hoe dan ook, de kans is toegenomen dat de top van de beleidsrente concreter in zicht komt. Met hoevéél is moeilijk in te schatten. Veel hangt vanzelfsprekend af van de mate waarin de economische groei al dan niet standhoudt.

De signalen daarvoor zijn diffuus. Zo houden consumenten enerzijds de vinger wat meer op de knip, anderzijds weerspiegelt zich dat niet in een indicator zoals de ISM-inkoopmanagersindex uit de dienstensector.

Ook de Economic Surprise Index voor de VS, die bijhoudt in welke mate economische data boven of onder verwachting uitkomen, noteert weer in positieve regionen, in die mate dat de economische thermometer die ‘real time’ het groeitempo probeert in te schatten - de ‘Now Cast’ van de Atlanta Fed - een degelijke  2,2% groei op jaarbasis voor het tweede kwartaal projecteert. En dat stijgt boven de verwachtingen van beleggers uit.

 

Amerikaanse consument blijft belangrijk

Vanuit die bril is er deze week aandacht voor de Amerikaanse detailhandelsverkopen en industriële productie over de maand juni. In april en mei kwamen de detailhandelsverkopen hoger uit dan verwacht. Daarmee waren ze één van de indicatoren die de weerbaarheid van de Amerikaanse economie illustreerden. Ook het consumentenvertrouwen gaat weer de goede kant op.

Toch is het niet al goud wat blinkt rond die consument. Zoals aangestipt: totale uitgaven, wat dus een ruimere meting is dan enkel de detailhandel, namen in mei nauwelijks toe (+0,1% maand-op-maand).

De gemiddelde verwachting voor de nieuwe detailhandelsverkopen ligt op een maandstijging van 0,3%. Voor de industriële productie zijn de verwachtingen meer gematigd, onder meer gebaseerd op de zwakke industriële inkoopmanagersindices.

 

Amerikaanse bouwsector veert op

Een hoek van waaruit sinds een drietal maanden verrassend positieve geluiden komen, is die van de  Amerikaanse bouwsector. Dat wordt geïllustreerd door de heropleving van het sentiment onder huizenbouwers, gemeten door de National Association of Home Builders (NAHB)-index.

Na de verschroeiende rit omhoog sinds begin 2022, kwam de hypotheekrente enigszins tot rust. Dat in combinatie met goed weer zorgde ervoor dat, na een jaar van afzwakkende cijfers, de bouwactiviteit vanaf het voorjaar weer opveerde. Ook het aantal bouwvergunningen krabbelt, na een dieptepunt in januari, weer op.

De verbeterde situatie in de bouwsector zal alleen onvoldoende zijn om de economische vertraging tegen te houden. Per slot van rekening bedraagt de (30-jarige) hypotheekrente bijna 7%, wat toch een remmend effect heeft. Maar net als bovenvermelde kleinhandelsverkopen is het verloop van de bouwsector alsnog een illustratie van de weerbare economie. Iets wat ook de Fed ongetwijfeld zal opmerken. Deze week kijken wij dan ook uit naar nieuwe cijfers van de NAHB en woningbouw.

 

Robuuste kwartaalcijfers van Amerikaanse banken

Afgelopen vrijdag brachten een aantal grote Amerikaanse banken de kwartaalcijfers naar buiten die het predicaat ‘solide’ verdienen en er was nauwelijks een impact van de mini-bankencrisis van maart. De rentebaten blijven groeien, kredietverliezen lopen licht op, maar komen van een erg laag niveau. De topmannen van de banken zien een robuuste Amerikaanse economie, waarbij consumentenbestedingen en de arbeidsmarkt wel licht vertragen. Maar ze zien ook dat de private sector geld blijft lenen en daarmee de economische groei aanwakkert. Dat laatste kan voor de Fed reden zijn het verkrappende monetaire beleid door te zetten.  

 

Belangrijke macro-economische publicaties

Van 17 juli tot en met 21 juli

Publicatiedag

Regio

Publicatie van

Periode

Consensus

Maandag

China

BBP YoY

2Q23

6,3%

 

 

Industriële productie YoY

Jun

4,4%

 

 

Kleinhandelsverkopen YoY

Jun

3,1%

Dinsdag

VS

Kleinhandelsverkopen MoM

Jun

0,5%

 

 

Industriële productie MoM

Jun

-0,1%

 

 

NAHB-index

Jul

55,0

Woensdag

VS

Bouwvergunningen MoM

Jun

-0,2%

 

 

Opstartende woningbouw MoM

Jun

-0,9

Donderdag

Eurozone

Consumentenvertrouwen (flash)

Jul

-18,0

 
Luc Aben
Hoofdeconoom
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel