Gaan de inflatiecijfers de vaart in de Amerikaanse economie bevestigen?

Luc Aben
Hoofdeconoom
  1. Blog
  2. BIS
  3. Gaan de inflatiecijfers de vaart in de Amerikaanse economie bevestigen?

Gaan de inflatiecijfers de vaart in de Amerikaanse economie bevestigen?

Blik Vooruit
10 juli 2023
De onverwachte groei van de Amerikaanse arbeidsmarkt zet de tienjaarsrente al boven de 4%.

In het kort:

  • De Amerikaanse arbeidsmarkt blijft sterk en de loongroei is boven verwachting.
  • Start van het bedrijfscijferseizoen, met aan het einde van deze week de Amerikaanse bankensector.
  • De macrocijfers uit China en Europa wijzen op een verdere afzwakking van de economie.

Een reeks sterke Amerikaanse macrocijfers over juni bracht beleggers vorige week van hun stuk. Zo overtrof de ISM-inkoopmanagersindex uit de dienstensector de verwachtingen met 53,9 terwijl er 51,0 was voorzien. Het aantal toegevoegde banen bij loonstrokenverwerker ADP was veel sterker dan verwacht en ook het aantal aangekondigde banenreducties daalde in de VS tot een achtmaands dieptepunt. Zaken die allemaal wijzen op een voortgaande economische groei.

Voor beleggers is dat voldoende reden om de Amerikaanse tienjaarsrente omhoog te stuwen tot net boven de 4%. Een veerkrachtige economie verhoogt immers de kans op een langdurig hoge beleidsrente van de Federal Reserve (Fed). Langzamerhand trekt de markt haar piekverwachting voor de kortere beleidsrente hoger op, tot richting de 5,5%. En die beleidsrente blijft daarbij langer boven de 5% hangen, mogelijk tot mei 2024.   

Toen het arbeidsmarktrapport voor de maand juni minder banen opleverde dan verwacht (209.000 tegenover 225.000) keerde het negatievere marktbeeld op obligaties even, maar veel soelaas bracht het echter niet. Daarvoor bleef de loongroei te hoog (gemiddeld uurloon +4,4% op jaarbasis). Per saldo bleef de langetermijnrente boven de 4%-drempel hangen en sloot de Amerikaanse aandelenbeurs de week 1,2% lager af (S&P 500).

 

Ook rentestijging in Europa

In de eurozone zagen we hetzelfde beeld. Ontmoedigd door wat er in de VS gebeurde, verloren ook Europese obligaties terrein. En ging de rente dus hoger: het Duitse tienjaarstarief met 24 basispunten tot iets boven de 2,6%.

De STOXX-Europe 600-aandelenindex leverde 3,1% in. Door de opgelopen rente, maar óók door meer zorgen over de economische groei. In tegenstelling tot de VS, kregen we in Europa ontgoochelend nieuws vanuit de inkoopmanagers (PMI). De definitieve PMI-cijfers lagen in juni onder de eerdere inschattingen. 

 

Uitkijken naar Amerikaanse inflatiecijfers

Deze week is het op woensdag vooral uitkijken naar de nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers, de consumentenprijsindex (CPI).

We weten al dat die andere inflatiebarometer, de personal consumption expenditure (PCE), hoopvolle signalen afleverde. Met name de kerninflatie in de dienstensector lijkt te vertragen. Exclusief de wooncomponent ging die in mei slechts 0,2% hoger tegenover april. De diensteninflatie geeft een goed beeld van het onderliggende prijsmomentum in de economie. In die zin vloekt het wat met de verrassend positieve data van afgelopen week die we reeds aanstipten.

Afwachten dus wat de consumentenprijsindex-cijfers ons gaan vertellen. De consensus gaat uit van een kerninflatie van 0,3% (maand-op-maand in juni). In het goederensegment is de structurele trend dalend, nu de aanvoerketens zijn genormaliseerd. Het is vooral het dienstensegment dat de grote onzekere factor is.

Het komend CPI-rapport is vanuit een macroperspectief hét cijfer dat markten de komende dagen in beweging kan zetten. Met name een hoger dan verwachte uitkomst kan leiden tot verdere negatieve bewegingen op de obligatiemarkten.

 

Start van het bedrijfscijferseizoen

Volgende vrijdag rapporteren diverse Amerikaanse grootbanken de tweedekwartaalcijfers. Dat geeft tevens een inzicht in hoe de Amerikaanse economie er voor staat. De aandacht zal daarbij gericht zijn op de toename van kredietverliezen, omvang van de kredietverstrekking en de commerciële vastgoedmarkt. De zwakkere vastgoedmarkt zorgde in maart nog voor de Amerikaanse ‘bankencrisis’.  

 

Chinese export blijft zwak

Vanuit China krijgen we een reeks monetaire indicatoren. De groei van de geldhoeveelheid en de uitstaande leningen stagneert. Volgens de PBOC, de Chinese centrale bank, is de vraag naar krediet zelfs nauwelijks hoger dan tijdens het dieptepunt van de lockdowns.

Dat is de monetaire uiting van een snel uitdovende heropeningseffect van de economie. De PBOC verlaagde recent weliswaar de rente, maar slechts marginaal (-0,1%). In ieder geval te weinig om enig significant effect te hebben. Zo’n effect moet eerder komen vanuit nieuwe begrotingsimpulsen. Maar daarop blijft het wachten. Vanuit de belangrijke exportsector is in ieder geval niet veel steun te verwachten. Nieuwe cijfers komen er donderdag aan.

In mei ging de uitvoer scherp lager (-7,5% jaar-op-jaar). Afgaand op de geluiden vanuit ondernemingen, met name vanuit de PMI-inkoopmanagersindices, zal dat in juni niet veel beter zijn geweest. De Chinese uitvoer krijgt tegenwind vanuit de zwakkere wereldwijde economische groei. Wat een binnenlands stimuleringspakket des te relevanter (dringender?) maakt.

 

Magere vooruitzichten eurozone

Op de Europese macro-agenda staat donderdag de industriële productie over de maand mei. Op basis van de individuele landencijfers die we al kennen, zit er wellicht een kleine plus in. Maar dat verandert niets aan de magere groeivooruitzichten voor de tweede jaarhelft.

 

Belangrijke macro-economische publicaties

Van 10 juli tot en met 14 juli

Publicatiedag

Regio

Publicatie van

Periode

Consensus

Dinsdag

Eurozone

ZEW-index

Jul

-10,0

 

China

Uitstaande kredieten YoY

Jun

11,2%

 

 

M2-geldhoeveelheid YoY

Jun

11,2%

Woensdag

VS

CPI-inflatie MoM

Jun

0,3%

 

 

CPI kern-inflatie MoM

Jun

0,3%

Donderdag

China

Export YoY

Jun

-3,2%

 

 

Import YoY

Jun

-2,0%

 

Eurozone

Industriële productie YoY

Mei

-1,1%

Vrijdag

VS

Consumentenvertrouwen (flash)

Jul

64,8

 

Luc Aben
Hoofdeconoom
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel