Geloof beleggers in zachte landing economie groeit

  1. Blog
  2. BIS
  3. Geloof beleggers in zachte landing economie groeit

Geloof beleggers in zachte landing economie groeit

09 januari 2023
Wij blijven voorzichtig vanwege de impact van hogere inflatie op groei en bedrijfswinsten.

Wij blijven voorzichtig vanwege de impact van hogere inflatie op groei en bedrijfswinsten.

 

In het kort:

  • Zwakkere inflatie en schijnbaar beperkte economische afkoeling prikkelen beleggersfantasie
  • Indicatoren in de VS wijzen echter op een sterkere economische teruggang
  • Chinese centrale bank wil economisch groeitempo opvoeren tot de beoogde 5%

Beleggers kunnen tevreden terugkijken op de eerste beursweek van 2023. Na een miserabele decembermaand werden vooral Europese aandelen weer in genade aangenomen: de brede STOXX Europa 600-index pluste er 4,6% bij. De tienjaars Duitse rente ontspande op het hoogste punt van 2,56% en viel terug naar 2,20%. In de Verenigde Staten deed de S&P500-index het iets rustiger aan met een koersstijging van 1,5% (in USD).

Het positievere sentiment wordt vooral gevoed door voorzichtige signalen van een afnemende inflatie. In de eurozone stegen de consumentenprijzen in december weliswaar met een torenhoge 9,2% maar onder de marktraming van 9,5%. Tegenover november was er een daling van -0,3% (verwacht: - 0,1%), mede dankzij de gedaalde (volatiele) energieprijzen.

 

Kalmerende inflatie

Ook in de VS sijpelden afgelopen week aanwijzingen door over een kalmerende inflatie. Zo dook de component ‘betaalde prijzen’ in de inkoopmanagersindexcijfer voor de industrie in december opnieuw fors lager. Daarbij namen de levertijden in de industrie verder af en daalden de nieuwe orderinstroom en binnengekomen exportorders stevig. Dit geeft aan dat de economie de komende tijd meer afkoelt.

Ook in de dienstensector nam het momentum in december af. Het ISM-inkoopmanagersindexcijfer voor diensten dook voor het eerst sinds mei 2020 in de krimpzone. Minder snel stijgende prijzen, minder orders en een afzwakkende werkgelegenheid waren hieraan debet.

 

Zachte economische landing

Het Amerikaanse arbeidsmarktrapport over december was koren op de molen voor aandelenbeleggers. De loongroei bleef met 4,6% op jaarbasis beduidend onder de verwachte 5,0%, terwijl de banengroei van 220.000 stuks ruim boven de voorziene 188.000 uitkwam. Bovendien gingen er fractioneel meer Amerikanen aan het werk, wat de werkloosheid drukte tot 3,5%. Goed nieuws, want de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed, wil geen banen ‘vernietigen’, maar wel de loongroei drukken en daarmee de inflatie afremmen.

Het scenario van minder inflatoire druk en de ingezette economische afkoeling geven hoop op een zachte economische landing (en geen al te zware recessie). Hierbij is de sterk blijvende arbeidsmarkt cruciaal.  De zwakkere inkoopmanagersindices, en dan vooral de voorspellende componenten in de VS, wijzen echter op een sterkere economische teruggang en mogelijk negatieve impact op bedrijfswinsten.

 

Amerikaanse consumentenprijsinflatie daalt  

Komende donderdag rekenen beleggers opnieuw op een bevestiging dat de consumentenprijzen in de VS afnemen. Analisten gaan uit van een gelijkblijvend prijsniveau van 0,0% in december tegenover november. Daar ligt ruimte voor een positieve verrassing dankzij voorraadafbouw, lagere energieprijzen en – belangrijk – de woonlasten die op hun retour zijn. Een meevallend cijfer kan het positievere aandelensentiment op de korte termijn onderbouwen, maar op langere termijn is het voorziene inflatieniveau van 6,5% (op jaarbasis) daarvoor veel te hoog.

Morgen komt er opnieuw een indicatie hoe de economie van de VS vaart: de NFIB-index meet het sentiment onder MKB-ondernemers. Dat is belangrijk, want het MKB is de economische ruggengraat van de VS en in alle haarvaten vertegenwoordigd. Analisten rekenen op een kleine terugval tegenover november. Een zware tegenvaller voedt de vrees dat de economische groei meer onder druk komt dan gewenst.

 

Verwachte groei Amerikaanse economie eerste halfjaar 2023

Groei van het bruto binnenlands product in de VS in het eerste half jaar van 2023, kwartaal-op-kwartaal gemeten. Bron: Bloomberg, Kempen.

 

Vorige week verscheen de Economic Sentiment Indicator van de EU (ESI-index) over de maand december. De cijfers waren beter dan verwacht en lieten op alle sectoren verbeteringen zien tegenover november. Het consumentenvertrouwen bleef daarbij onveranderd. De Europese economie weert zich kranig, geholpen door de sterke arbeidsmarkt en overheidssteun. Keerzijde is wel dat dit de inflatiebestrijding door de Europese Centrale Bank (ECB) belemmert. Per 1 januari gaan vele nieuwe loonafspraken van start en zijn er prijsverhogingen doorgevoerd. ECB-president Christine Lagarde waarschuwde voor het potentiële gevaar van een loonprijsspiraal en te veel optimisme.

 

Monetaire stimulering China

In het Verre Oosten gaat de blik op China. De Covid-beperkingen zijn losgelaten, maar de grote vraag is nu hoe ernstig de pandemie er huishoudt. Daarover is nauwelijks informatie. De Chinese centrale bank liet dit weekend weten de economische groei zo snel mogelijk naar een normaal niveau te willen tillen en de steun aan huishoudens en private ondernemingen op te voeren. Het groeidoel voor Beijing ligt op 5%, over 2022 schatten economen een groei van 3%. Wanneer de pandemie meer onder controle komt, zal de geldkraan dus open moeten. Deze week komen er cijfers uit China over de consumentenprijsinflatie en de groei van de hoeveelheid geld. Dat kan alvast een indicatie geven over de monetaire stimulering.   

Negatief aan de heropening van China is de mogelijk opverende vraag naar grondstoffen, en dus ook die van olie en gas; dit bemoeilijkt de inflatiebestrijding, vooral in Europa. Anderzijds geeft een aantrekkende Chinese consumptie vooral steun aan Europese bedrijven die hier relatief stevig aanwezig zijn. Denk aan voedingsmiddelen, persoonlijke verzorging en autobouwers.     

Een nieuw bedrijfscijferseizoen nadert. Gewaagd (voor de bijgelovigen onder ons), maar op vrijdag de 13de trappen de Amerikaanse grootbanken af. Hun cijfers leveren tevens een beeld op van de staat van de Amerikaanse economie en de nabije toekomst. Als we op uitlatingen in december afgaan, voorzien de banken zelf een geleidelijk afvlakkende groei voor de eerste jaarhelft.  

De afzwakkende inflatiecijfers voeden een positiever sentiment bij beleggers. Maar wij blijven voorzichtig gezien de aanhoudend scherpe toon van centrale bankiers en de impact van de hogere inflatie op de economische groei en winstcijfers van bedrijven. Daarom houden wij een onderwogen positie in aandelen.

  

 

Belangrijke macro-economische publicaties

Van  9 januari  t/m

14 januari

Publicatiedag

Regio

Publicatie van

Periode

Consensus

Maandag

Eurozone

Werkloosheidspercentage

Nov

6,5

Dinsdag

VS

NFIB-index (MKB-sentimentsindex)

Dec

91,5

Woensdag

China

Geldgroei M2

Dec

12,3%

 

 

 CPI-inflatie YoY

Dec

1,8%

Donderdag

VS

CPI-inflatie YoY/MoM

Dec

6,5%/0%

Vrijdag

VS

Consumentenvertrouwen UvM

Jan

60,5

 

 

Jack Horvest is investment specialist

 

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel